CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
CMWW
Brunssum Zuid West

Brunssum Zuid West

 

Brunssum West

Brunssum West, oftewel Treebeek, is de grootste wijk van de Gemeente Brunssum. Tot 1973 stond in Treebeek de Staatsmijn Emma, op de plek waar nu het Emmapark ligt en een woonwijk gebouwd is. In de wijk Treebeek, die door bewoners over het algemeen als groen en veilig wordt ervaren, wonen de meeste gezinnen in vergelijking met de rest van Brunssum. Er zijn diverse winkels, verschillende basisscholen en opvallend is het aantal kerken dat in de wijk gehuisvest is. Dit laatste komt doordat de eerste inwoners van Treebeek uit verschillende regio's, met  verschillende religieuze achtergrond, afkomstig waren en hun eigen kerken stichtten.

Het CMWW heeft haar wijksteunpunt in 'het Barbarahoes' aan de Zonnestraat. Er zijn kantoren in gebruik en in de grote zaal en gemeenschappelijke ruimte worden regelmatig activiteiten, themagroepen en trainingen georganiseerd. Ook vindt hier sinds eind 2014 de GGZ-inloop plaats. Naast het CMWW heeft ook Meander Zorggroep een deel van dit prachtige gebouw tot haar beschikking.

In Treebeek kunt u ook het Jeugdhonk West Side vinden waar het jeugd - en jongerenwerk van het CMWW in samenwerking met vrijwilligers, én de jeugd zelf, activiteiten en groepen organiseert. Ambulant jongerenwerk is natuurlijk ook in Treebeek vertegenwoordigd.

Peuterspeelzaal 't Hummelhutje is met 55 peuters één van de grootste peuterspeelzalen van Brunssum. In de Brede School West beschikt onze peuterspeelzaal over 2 lokalen, waarvan er één wordt gedeeld met de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Humanitas.


Brunssum Zuid

Brunssum Zuid geniet internationale allure door de aanwezigheid van de NATO / JFC HQ (Joined Force Command Head Quarters). In de volksmond wordt meestal de vroegere naam "AFCENT" nog gebruikt. In juli 2014 werd overeengekomen dat de basis voor Brunssum behouden blijft en versterkt wordt, een goede ontwikkeling, want naast het economisch belang voor Brunssum en Limburg, is de basis ook een verrijking voor de gemeente op cultureel en maatschappelijk gebied. Bovendien is er in de tijd dat de NATO in Brunssum gevestigd is (bijna 50 jaar) een grote verbondenheid ontstaan tussen de Brunssumse samenleving en de internationale gemeenschap van mensen die werken op de basis.

Het hoofdkantoor van het CMMW ligt in het centrum, maar wordt vaak door de medewerkers van het Buurtwelzijnsteam Zuid Oost als uitvalsbasis gebruikt. 

In Zuid ligt peuterspeelzaal De Paddestoel in de wijk Langeberg, die met een capaciteit van 48 peuters tot één van de grootste peuterspeelzalen van Brunssum behoort. In peuterspeelzaal de Paddestoel wordt gewerkt met het landelijk erkende Voor - en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Startblokken, dat is gebaseerd op de ontwikkelingsgerichte visie.

  Wijksteunpunt West Het Barbarahoes


Zonnestraat 3, 6446 TC Brunssum
wijksteunpuntwest@cmww.nl
088-4552530

Inloopspreekuur MW
maandag : 13:00 - 14:00
donderdag : 13:00 - 14:00

Inloop Info & Advies
dinsdag : 9.30 - 12.00 uur
donderdag : 9.30 - 12.00 uur