CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
CMWW
Onderbanken

Activiteiten

 

In het wijksteunpunt Onderbanken bent u van harte welkom. Of het is om alleen een kopje koffie te drinken, of om gezellig mee te doen aan één van onze activiteiten. In onderstaand overzicht kunt u zien wat er allemaal te doen is. Zit er voor u niets bij, maar heeft u een goed idee voor een nieuwe activiteit? Laat het ons weten, wij kijken samen met u of uw activiteit gestart kan worden.


Wilt u meer informatie? Neem dan even contact met ons of loop een keer binnen bij Wijksteunpunt gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen

stip-onderbanken@cmww.nl / 088-4552590

Voor een compleet overzicht van alle activiteiten en diensten in Brunssum en Onderbanken klikt u op 'Activiteiten' boven in de balk van de website.

 

 

Wijksteunpunt gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen

Belbus (Voorheen Onderbanken.) - Ma t/m vrij 08.45-16.30 uur telefonisch bereikbaar - Harry Meuleners - 088-4552591

Crisisdienst Jeugdhulp - Maandag tot en met vrijdag 8.30-17.00 uur - Ralf Stoffels - 06-52855905

Gymnastiek Schinveld - Vrijdag 10:30-11:15 uur (FaSiLa) - Mevr. Pepels - 088-4552591

Handenarbeid Schinveld - Donderdag 14:00-16:00 uur (Huiskamer) A ge Water - Els Wevers - 045-5251591

Handenarbeid Jabeek - Maandag 14:00-16:00 uur (Jabeek) - Finie Hendriks - 046-4421800

Informatie & Advies spreekuur - Maandag en Donderdag van 13.30-16.30 uur A Ge Water - Martin Voncken - 088-4552590

Kaarten - Dinsdag en vrijdag 13:00-16:30 uur huiskamer A Ge Water - Harry Meuleners - 088-4552591

Dagopvang Gezellig Onger Os - Maandag 10.00 -16.00 uur Huiskamer A Ge Water - Moon Hendrix - 06-52887776

Landgraaf bus - Ma t/m vrij 9.00-16.30 telefonisch bereikbaar - Chantalle Straat - 088-4552591

Maatschappelijk Werk / SHV - Dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.00 uur - Claudia Stevens - 06-52680198

Maatschappelijk Werk / CJG - Maandag, woensdag, donderdag 09.00 -17.00 uur - Sandra Kuijpers - 06-21956256

Maaltijdservice - Tafeltje dek je van Brunssum voorziet ook in maaltijd behoefte in gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen . Op werkdagen bereikbaar van 09.00 -12.00 uur. - Ans van Enthoven - 088-4552545 / 06-54103211

Ouderenadviseur - Dinsdag van 12.00-16.30 uur en Woensdag en donderdag van 09.30 - 16.30 uur. - Margret Peters - 06-52887558

Personenalarmering - Ma t/m vrij 08.45-16.30 uur telefonisch bereikbaar - Harry Meuleners - 088-4554591

Preventieve huisbezoeken - Dinsdag van 12.00-16.30 uur en Woensdag en donderdag van 09.30 - 16.30 uur. - Margret Peters - 06-52887558

Rouwbegeleiding - Dinsdag van 12.00-16.30 uur en Woensdag en donderdag van 09.30 - 16.30 uur. - Margret Peters - 06-52887558

Samen voor elkaar - maandag t/m donderdag 09.00 - 17.00 uur - Frits Hartgerink - 06-54103228

Schuldhulpverlening - Woensdag 11:00- 17:00 uur - Nadine Geraets - 06-54103233

Schuldhulpverlening - Maandag 13.30-16.30 uur - Martin Voncken (vrijwilliger) - 088-4552590

Statushouders I&A spreekuur op afspraak - op afspraak woensdag van 13.00 - 17.00 uur - Henk Hermssen - 088-4552590

Vrijwillige ouderenadviseur (VOA) - Maandag en donderdag 11.00 – 14.00 uur - Liesbeth Duteweerd - 06-22590520

Vrijwilligerscentrale Beekdaelen - Let Op!! Locatie is nu Zorgcentrum Aan de Bleek, A ge Water 1 Dinsdag 13.30 – 16.00 uur mail naar: vrijwilligerscentraleond@cmww.nl - Moon Hendrix - 06-52887776

Yoga - Dinsdag 09:00-11:30 en vrijdag 09:30-10:30 - Lon Geers / Sanne Creusen bereikbaar via Harry Meuleners - 088-4552591

Gymnastiek Jabeek - Dinsdag 14.45 uur tot 15.30 uur (Ontmoetingscentrum Jabeek) - Hetty van Harwegen - 088-4552591

Inloop GGZ - Dinsdag van 13.00 - 16.30 uur, donderdag van 10.00 - 13.30 uur huiskamer A Ge water - Margret Peters - 06-52887558

Jeugd en Jongerenwerk Onderbanken - maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur - Mirte Pieper - 06-57261986

Jeugd en jongeren activiteit Merkelbeek - 1 keer per maand wordt een activiteit georganiseerd voor kinderen uit Merkelbeek. - Mirte Pieper - 088-4552590

Taalkids - Op woensdag tussen 12.00 - 13.15 wordt samen met de bibliotheek Schinveld een bijeenkomst voor kinderen georganiseerd. - Mirte Pieper - 088-4552590

Cliëntondersteuning Onderbanken - Cliëntondersteuning is het onafhankelijk ondersteunen van inwoners van gemeente gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen Zie de website, https://cmww.nl/mijn-wijk/link/234/clientondersteuning-onderbanken - Maaike Krotwaar en Claudia Stevens - 088-4552590

 

Jeugdhonk Jabeek

jeugd en jongeren werk Jabeek - Iedere Vrijdag van 19.00 -22.00 uur - Mirte Pieper - 088-4552590

 

Jeugdhonk Schinveld Basement

Taallessen inburgering Arcus college - Maandag 10.45 - 16.00 uur Woensdag 09.00 -12.00 uur Vrijdag 19.00 - 22.00 uur - -

Passend Onderwijs Onderbanken - Dinsdag en donderdag van 13.00 -15.00 uur - Frits Hartgerink - 088-4552590

Jeugd en jongeren activiteiten - Dinsdag 15.00 - 21.00 uur. JJW Woensdag 13.00 - 17.00 uur Basement Active Donderdag 15.00 - 21.00 uur JJW - Frits Hartgerink - 088-4552590