CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
CMWW
Onderbanken

Inloop GGZ gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen

 

Inloop GGZ Onderbanken

Per 1 augustus 2017 verzorgt CMWW in samenwerking met Mondriaan de GGZ inloop in de locatie A ge Water 20a in Schinveld. De inloop is 2 dagdelen per week geopend (dinsdag 13.00u - 16.30u en donderdag 10.00u – 13.30u). Tijdens de openingsuren van de inloopfunctie is er altijd minimaal 1 professionele begeleider aanwezig die ondersteund wordt door vrijwilligers. 
  
De inloopfunctie is geen doel op zich, maar een middel om bezoekers te activeren. Met de inloop beogen wij sociaal isolement bij bezoekers (GGZ-doelgroep) te voorkomen en het maatschappelijk verkeer te bevorderen. Tijdens de inloop staat ontmoeting centraal, daarnaast kunnen bezoekers desgewenst deelnemen aan de activiteiten die er georganiseerd worden. 
 
De GGZ- doelgroep betreft mensen die veelal bekend zijn met (langdurige) psychische, psychiatrische of psychosociale problematiek. Een aantal van hen heeft moeite met het structureren van de dagelijkse bezigheden, bevinden zich in een sociaal isolement en hebben een laag zelfvertrouwen. Een groot deel van de bezoekers maakt naast de inloop ook gebruik van andere voorzieningen zoals de dagbesteding, ambulante begeleiding, begeleid zelfstandig wonen of beschermd wonen, behandeling, re-integratie, sociale werkplaats of vrijwilligerswerk. 
 
Wilt u meer informatie over de GGZ inloop van het CMWW? Neemt u dan contact op met Nadine Geraets  n.geraets@cmww.nl of Margret Peters m.peters@cmww.nl  van het buurtwelzijnsteam Onderbanken of bel 088-4552590.