CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
CMWW
Brunssum Zuid West

Activiteiten

 

In 'het Barbarahoes'  bent u van harte welkom. Of het is om alleen een kopje koffie te drinken, of om gezellig mee te doen aan één van onze activiteiten. In onderstaand overzicht kunt u zien wat er allemaal te doen is. Zit er voor u niets bij, maar heeft u een goed idee voor een nieuwe activiteit? Laat het ons weten, wij kijken samen met u of uw activiteit gestart kan worden.


Wilt u meer informatie? Neem dan even contact met ons of loop een keer binnen bij Wijksteunpunt West Het Barbarahoes

wijksteunpuntwest@cmww.nl / 088-4552530

Voor een compleet overzicht van alle activiteiten en diensten in Brunssum en Onderbanken klikt u op 'Activiteiten' boven in de balk van de website.

 

 

Wijksteunpunt West Het Barbarahoes

Inloop Soos - Ontmoeting - Ma, di, do, vr 09:30-15:30 - Mia Horselenberg - 045-5255722

Volksdansen - Dinsdag 12:15-13:15 €10 p. mnd. Les door Michelle Rooyen. - Michelle Rooyen - 0455421011

Tekenen/ schilderen 2 - Maandag 10:30-12:30. € 6 p. mnd. - Josje Pieterse/Ine Beznardi - 06-49749523 / 045-5257859

Naailes - Maandag 13:30-15:30. €10 p. mnd. - An Duong - 045-5270476

Creatief met... - - Ma, 10.30 – 12.30 ontmoet een leuke groep bij een kop koffie of thee. €6,25 p. mnd. - Netty Arnzen/Ria Aarssen - 045-5222092 / 045-5216070

Bibliotheek - In kast staan boeken, Elke dag kunt u binnen lopen om een boek te lenen. Of bel John voor uitleen. Tevens kan men thuis boeken ontvangen via de Bieb 045-4009560. - Op afroep, dhr. Kervink van de Bieb - 045-4009560,

Disco (klanten van Pergamijn) - – 2 de vrijdag van de maand 19.00 – 21.00. Wordt verzorgd door Jeugd en Jongerewerk van het Cmww / Roy Biesmans. - Roy Biesmans - 088-4552530

GGZ inloop - Ma, di, do, vr 08.30 uur tot 16.30 uur - John Meijs - 088-4552530

Kienen - Vrijdag 14:00-16:00, €3,50 per keer. - John Meijs - 088-4552530

Linedance - Donderdag 10:00-11:00 en 13.00-14.00. €10 p. mnd. - Thea en Jo Coenders - 06-45640999

Samen Eten - - Elke 1e en 3 e maandag van de maand 16.30-18.00 uur, €3,50 per keer. - John Meijs - 088-4552530

Meer bewegen voor ouderen Gymnastiek - Woensdag 09:15-10:00 en van 10:15-11:00. De les wordt verzorgd door Kitty Verhooren. €10,50 p. mnd. - Kitty Verhooren-Janssen kitty.verhooren@kpnplanet.nl - 045-5256695

Ruggesteun mantelzorg - 2x per maand op een dinsdag volgens overzicht (John) - Agnes van de Wal - 045-2114000

Trepke thema gerelateerde avonden - 2x per maand op de maandagavond Vrijwilligers wisselend: Monique van Weitering, Els de la Roy, Annie Braakman, Mia Horselenberg - Mevr. Verboeket secretariaat Trepke - 045-5216690

Welfare - Maandag 13:30-15:30 - Monique Weitering - 045-5257203

Yoga - Woensdag 13:30-14:30 - Sanne Creusen - 06-31782323

Zangkoor ‘Zanglust’ - Loop vooral binnen op woensdag, van 17:30-19:30 is er repetitie en vraag naar Lies Kusters. €7,50 p. mnd. - Lies Kusters - 045-5211620

Bloedprikken - Dinsdag 09:00-10.00 - Chemisch Lab Zuyderland - 045-5766293

Informatie & Advies spreekuur - Dinsdagen donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. Liefst met vooraanmelding en anders zo vroeg mogelijk komen. - Lou Oostrum - 088-4552530

Pergamijn Creatief - Elke maandag 19.00 – 20.00. Georganiseerd door Jeugd en Jongerenwerk CMWW / Roy Biesmans. - Roy Biesmans - 088-4552530

Heilige Mis - 3 de maandag van de maand 15.30 – 16.30. wordt verzorgd door Meander. - john Meijs - 088-4552530.

Belbus Brunssum - Aanmelden maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 11.00 op nummer 088-4552531. - Patricia Schipper - 088-4552531.

Inloop spreekuur Maatschappelijk Werk - – Maandag en Donderdag van 13.00-1400. Loop binnen zonder afspraak. - - 088-4552530.

Rots en Water Trainingen - Deze worden verzorgd door medewerkers van het CMWW. Voor deelname bel 088-4552530. - - 088-4552530.

Inloop spreekuur Jeugdgroep Jeugd en Jon - Woensdag 15.00-17.00 loop binnen en vraag naar Roy. - Roy Biesmans - 088-4552530