CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
CMWW
Onderbanken

Wijksteunpunt

 

Het wijksteunpunt is een centrale plek in de wijk waar elke burger, jong en oud, met welke achtergrond dan ook, terecht kan. Het is een ontmoetingsplek voor inwoners die samen met professionals en vrijwilligers activiteiten op het gebied van welzijn, zorg - en dienstverlening voor alle doelgroepen ontwikkelen en uitvoeren. Burgers die betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving, die zich verantwoordelijk voelen voor wat er in de wijk gebeurt. Het wijksteunpunt geeft de buurt een positieve impuls, het is een middel om mensen de kans te geven mee te doen, uitdagingen aan te gaan en actief te blijven binnen de samenleving. De onderlinge betrokkenheid groeit en de leefbaarheid neemt toe.

Uitgangspunt is datgene wat inwoners uit de wijk wensen en nodig hebben. Uitgangspunt is uw verhaal. De inwoner staat centraal, u bent immers ervaringsdeskundige. De professionals en vrijwilligers van het CMWW hebben hierin een ondersteunende en faciliterende functie. Uiteindelijk bepaalt de wijk, oftewel de inwoners, zelf wat er in de wijk gebeurt. U bepaalt het uiterlijk en de functionaliteit van het wijksteunpunt. Daar wilt u toch deel van uitmaken?


Wijksteunpunt gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen
A ge Water 20-A,6451 CD Schinveld
stip-onderbanken@cmww.nl
088-4552590