CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Altijd op de hoogte
Nieuws

Donatie Oranje Fonds voor project next step Perron045

Geplaatst op: 01-10-2018


CMWW krijgt een bijdrage van €65.000,- van het Oranje Fonds
voor het project Next Step Perron045.

Brunssum, 27 September 2018 – Next Step Perron045 is een van de 21 projecten van het programma Meer Kansen voor Jongeren van het Oranje Fonds. Binnen het programma Meer Kansen Voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds vrijwilligersinitiatieven gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De initiatieven ondersteunen de jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere participatie in de samenleving.

Next Step Perron045 richt zich op jongeren in Zuid Limburg in de leeftijd van 16 tot 27 jaar oud met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en wil hen uit een kwetsbare positie halen en weer terug laten keren in de maatschappij met een toekomstperspectief. Dit doen wij door te werk te gaan vanuit de grondhouding ‘werken vanuit sociale netwerk strategieën’. Jongeren te matchen aan een vrijwillige coach. De jongeren te faciliteren om in samenwerking met zijn familie en sociaal netwerk en de vrijwillige coach een plan voor de toekomst te maken. Hierbij indien nodig te ondersteunen met professionele hulpverlening en te verbinden aan het Talenthouse van het jongerenwerk. Met deze aanpak streven wij naar het voorkomen van grote maatschappelijke problemen voor de genoemde doelgroep. Next Step heeft vanaf 2012 ervaring met deze aanpak en wil deze uitbreiden naar een nieuwe (moeilijker)(diverse) doelgroep en nu ook richting werk. De methodiek is vernieuwd en met die vernieuwde methodiek gaan vrijwilligers de komende 3 jaren zo’n 90-120 jongeren van die doelgroep begeleiden. Een ander nieuw aspect is dat er ditmaal gekozen is voor een alliantiepartner: Levanto groep. De gedachte hierachter is dat het CMWW en Levanto verschillende organisaties zijn met verschillende expertise en rollen die elkaar nodig hebben om succesvol te zijn in het activeren van kwetsbare jongeren.

De €65.000,- zijn in eerste instantie bedoeld voor het eerste jaar van het programma Meer Kansen voor jongeren dat loop t/m augustus 2019.


Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.Hoe te handelen bij vragen, tips in zaak Jos Brech / Nicky Verstappen

Geplaatst op: 24-08-2018


Waarvoor kunt u bellen?
Het speciale telefoonnummer 088 – 16 88 999 van de politie in Limburg is tot 31 augustus van 8.00 uur ’s morgens tot 22.00 uur ’s avonds bereikbaar. Na die tijd, en bij drukte, wordt er automatisch doorgeschakeld naar ons reguliere servicecentrum van de politie (09008844). De gesprekken die binnenkomen zijn verschillend van aard. Naast tips over de verblijfsplaats zijn er ook gesprekken met mensen die vragen of zorgen hebben over de periode dat de verdachte vrijwilliger was bij de scouting of werkzaam bij de peuterspeelzaal. Er zijn ook mensen die andere informatie delen over Jos Brech. Het telefoonteam is voorbereid op al deze vragen.

Naast het speciale telefoonnummer van de politie in Limburg kan informatie over de verblijfsplaats van Jos Brech ook vertrouwelijk worden doorgegeven via Team Criminele Inlichtingen, via telefoonnummer 079-3458999 of anoniem via Meld Misdaad anoniem: 0800-7000.Vrijwilligerscentrale Onderbanken bij Aan de Bleek

Geplaatst op: 02-08-2018


In het kader van samen meerwaarde creëren heeft CMWW met Cicero gezocht naar mogelijkheden om meer samen te kunnen optrekken.
Zo is de vrijwilligerscentrale Onderbanken van CMWW sinds begin juni gehuisvest in het Zorgcentrum Aan de Bleek, A Ge water 1, in Onderbanken.
Daarnaast zijn er met succes verschillende gezamenlijke activiteiten uitgevoerd met Gezellig Onger Os van CMWW, Dagverzorging Aan de Bleek en Activiteitenbegeleiding Aan de Bleek.
We plannen ca. 6-8 bijeenkomsten per jaar in gezamenlijk overleg. Dit kan zowel bij CMWW als bij Aan de Bleek plaatsvinden, afhankelijk van de gekozen activiteit.
De evaluatie heeft uitgewezen dat dit een welkome aanvulling op het programma is. Daarnaast kunnen we goed naar elkaar doorverwijzen en bekijken welke cliënt het best past bij welke opvang.
We weten elkaar inmiddels goed te vinden. Dit zien we terug aan de korte lijntjes zowel op het gebied van de dagbesteding alsook vanuit de vrijwilligerscentrale. Er is ook een vraag gekomen om in de toekomst samen te werken met de rollatorkeuringen. Voor Samen voor Elkaar hebben we al eerder contact gelegd met Aan de Bleek. Sindsdien organiseren ze in onderlinge samenwerking jaarlijks een bbq en een ontbijt voor iedereen die het leuk vindt.

CMWW is blij met de fijne samenwerking met Cicero en zo kunnen we samen meer betekenen voor de inwoners van Onderbanken.

Jan van de VenneJaarverslag 2017 CMWW

Geplaatst op: 27-07-2018


Het jaarverslag 2017 CMWW is uitgebracht. Hierin kunt u verschillende verhalen lezen van mensen die op een of andere manier met CMWW van doen hebben. Daarnaast worden uiteraard cijfers en resultaten getoond over 2017.
Klik hierboven op "Bekijk de bijgevoegde PDF". Ik wens u veel leesplezier en mocht u een schriftelijk exemplaar willen ontvangen dan meldt u zich bij info@cmww.nl
Jan van de Venne, Directeur CMWWAfsluiten schooljaar Peuteropvang Brunssum

Geplaatst op: 07-06-2018


UITNODIGING AAN ALLE PEUTERS EN OUDERS
Op woensdag 4 juli sluiten we samen met alle peuteropvang locaties in Brunssum het schooljaar 2017/2018 af met een te gekke theater voorstelling “ZOET” in het Open lucht theater Park Brunssum. Bij slecht weer gaan we naar de sporthal. Bij twijfel over het weer kun je om 9 uur bellen naar je peuteropvang. Die dag is de peuteropvang gesloten.
Na de voorstelling gaan we samen onder begeleiding van Jeroen Mathhes / Risk – Care, dol bewegen! Om 12 uur sluiten we met alle peuters samen af met een gezamenlijke pick-nick. Je hoeft niets mee te nemen. Voor een lekkere lunch wordt gezorgd.
Elke peuter is welkom onder begeleiding van een ouder/verzorger.

Wanneer:
4 juli
Waar:
Open lucht theater in het Park
Hoe laat:
10 uur start voorstelling
11 uur bewegen met Jeroen
12 uur pick-nickVerhuizing Pukkio

Geplaatst op: 07-06-2018


Beste ouders/verzorgers,

Met deze brief willen wij u informeren over de verhuizing van peuteropvang Pukkio.

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling! Met ingang van het nieuwe schooljaar, 20 augustus, zal peuteropvang Pukkio verhuizen naar de Titus Brandsmaschool aan de Gasperisstraat 5 6441 JJ Brunssum. OP dit moment werken we hard aan alle voorbereidingen om voor de peuters een geweldige speel- en leer omgeving te realiseren. Samen met de Titus Brandsmaschool vormt peuteropvang Pukkio een VVE koppel, voor- en vroegschoolse educatie. Samenwerken aan de doorgaande ontwikkellijn zal vanaf het nieuwe schooljaar nog beter uitgevoerd gaan worden. Het beweegonderwijs zal aan de peuters aangeboden worden in de speelzaal in de school.

Om aan te sluiten bij de openingstijden van de school zal peuteropvang Pukkio vanaf 20 augustus geopend zijn op:
Maandag 8.45-11.45 uur 12.30-14.30 uur
Dinsdag 8.45-11.45 uur
Woensdag 8.45-11.45 uur
Donderdag 8.45-11.45 uur 12.30 -14.30 uur

Ouders die in aanmerking komen voor Kinderopvang Toeslag dienen tijdig de toeslag aan te vragen voor de nieuwe locatie . Zodra het CMWW het nummer ontvangt van de inschrijving in het LRK zullen wij u hierover informeren.

We kunnen ons voorstellen dat u samen met uw peuter de nieuwe locatie wil bekijken? Het team zal graag samen met u bespreken hoe elke peuter kan wennen aan de nieuwe speelomgeving.


Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groeten,

Marjo Hoek
Facilitator Peuterspeelzaalwerk CMWW Brunssum-Onderbanken
Tel. 088-4552500
M.hoek@cmww.nlVerandering in het doorstromen naar de VVE-groep (voor- en vroegschoolse opvang).

Geplaatst op: 05-06-2018


Betreft: Aanbod voorschool vanaf 2,5 jaar

Brunssum 05-06-2018

Beste ouders/verzorgers,

Met deze brief willen wij u informeren over de leeftijd waarop kinderen doorstromen naar de VVE-groep (voor- en vroegschoolse opvang).

Binnen de Peuteropvang/voorschool CMWW-stromen kinderen vanaf 3 jaar door naar de VVE-groep tenzij ouders en pedagogisch medewerkers vinden dat een kind daar eerder of later aan toe zou zijn.

Dat gaat veranderen met ingang van september 2018.

Op advies van de Onderwijs Inspectie en in overleg met de gemeente Brunssum zal het CMWW vanaf september 2018, kinderen vanaf 2,5 jaar door laten stromen naar de VVE-groep. Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen daardoor deelnemen aan het VVE-programma gedurende 10 uur per week. Op deze manier ontstaat er een ruimere periode om elk kind te ondersteunen en gezamenlijk voor te bereiden op de basisschool.

Wanneer blijkt dat uw kindje met 2,5 jaar nog niet toe is aan de VVE-groep kan in overleg met de mentor de mogelijkheid besproken worden om uw kind iets langer in de 2 jarigengroep te plaatsen, indien daar de mogelijkheid voor is.

Oudercommissies en teams zijn uitgenodigd om gezamenlijk naar de invulling van de 10 uur VVE te kijken en te bespreken of de dagdelen passend zijn voor de leeftijdsgroep.

DEBICARE zal u een nieuw contract aanbieden waarop de nieuwe doorstroomdatum van uw kindje staat vermeld. De doorstroomdatum zal dus eerder plaatsvinden. Voor ouders die in aanmerking komen voor Kinderopvang Toeslag is het belangrijk om tijdig uw Kinderopvang Toeslag aan te vragen voor 10 uur per week.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze brief dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met DEBICARE 0180-555911 of het CMWW 088-4552500.


Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groeten,

Marjo Hoek
Facilitator Peuterspeelzaalwerk CMWW Brunssum-Onderbanken
Tel. 088-4552500
M.hoek@cmww.nlAfgelopen week de laatste lessen afgerond in het kader van De Week van het Geld 2018.

Geplaatst op: 05-06-2018


Afgelopen week de laatste lessen afgerond in het kader van De Week van het Geld 2018.
Aan de kick-off bijeenkomst op 12 maart hebben 4 basisscholen uit Brunssum deelgenomen. Daarop volgend heeft het CMWW in samenwerking met Kredietbank Limburg 3 lessen verzorgd aan groep 8 op 6 basisscholen. Doel van de lessen was kinderen bewust maken van hoe om te gaan met geld. Wat kost een mobiele telefoon, wat zijn vaste lasten en hoeveel geld geef je uit aan boodschappen? Bij de laatste les zijn de kinderen naar de supermarkt gegaan om voor een beperkt budget een gezonde lunch te halen, die ze daarna natuurlijk zelf mochten opeten. Veel enthousiaste reacties gekregen van de leerkrachten en kinderen.
Bedankt aan de supermarkten die hebben meegewerkt: Jan Linders, Plus Quaedvlieg, Aldi en Firma Derrez-Monfrance.Faalangst trainingen voor jongeren

Geplaatst op: 04-05-2018


Faalangst training BOF (Beter omgaan met falen)

FaalAngst: Je kunt er wat aan doen!
Denk jij wel eens: “Ik kan het niet.” “O nee, ik ga vast weer een onvoldoende halen.” “Iedereen kijkt naar me, ze vinden me vast dom.” Tijdens een proefwerk: “Ik weet de eerste opdracht al niet, laat staan dat ik de rest weet.” Of herken jij de volgende gevoelens/gedrag voor een proefwerk of presentatie: Paniek, Stress, Angst, Onzeker, Hartkloppingen, Zweten, Stotteren, Dan is de BOF training iets voor jou! Faalangst is niets om je voor te schamen Een op de tien leerlingen heeft last van faalangst. Vaak is dat duidelijk, soms zorgt een jongere ervoor dat zijn probleem onzichtbaar blijft. Faalangstige jongeren hebben de neiging om vanuit mislukkingen te kijken naar hun ontwikkeling. Successen schrijven ze toe aan anderen. Tijdens de “Beter Omgaan met Faalangst” training kun je leren hoe om te gaan met je faalangst. In een aantal bijeenkomst leer je, door middel van verschillende oefeningen, samen met andere jongeren, hoe je je faalangst de baas kan worden.

Wilt u meer informatie over deze training, neemt u dan contact op met het hoofdkantoor van het CMWW: 088-4552500 (Lieke Mevis).Ouderavond peutervang ’t Hummelhutje

Geplaatst op: 20-03-2018


Ouderavond peutervang ’t Hummelhutje

Grote belangstelling bij ouders om met elkaar, het team van ’t Hummelhutje en de Vve coach in gesprek te gaan over de ondersteuning aan het jonge kind.Afronding projectfase perron045

Geplaatst op: 07-03-2018


Na een projectperiode van 5 jaar sluit Perron045 een hele leerzame fase af. Een periode waarin we als werkers hebben gestoeid met projectmatig werken, het vinden en verbinden van vrijwilligers en het faciliteren van de doelgroep; jongeren zonder diploma en/of werk. In 5 jaar heeft Perron045 in samenwerking met 40 mentoren circa 150 jongeren een duw in de goede richting mogen geven. Met veel plezier en passie hebben we vele bindingsdagen, speeddates, workshops, trainingen en presentaties georganiseerd.
Hierbij bedanken wij alle vrijwilligers voor hun grootste inzet.
Gemeente Brunssum
en Gemeente Onderbanken danken wij voor de financiële steun en vertrouwen vanaf de start tot heden.
Ook Oranje Fonds VSBfonds en Zorg van de ZaakFoundation verleenden een enorme financiële bijdrage.
Door de bijdrage van VSBfonds heeft Perron045 in 2016-2017 kunnen werken aan de methodiekontwikkeling en beschrijving hiervan.
Nu mag Perron045 verder doorontwikkelen als basis voorziening van CMWW onder het projectleiderschap van Anouk Degenhardt-Gielkens!

Bijgevoegde afbeelding: Geen beschrijving ingesteld. Afbeelding Vandaag 00:46:28.JPG Klik om een voorbeeld van de volledige pagina te openen.Taalcafé in de wijk

Geplaatst op: 07-03-2018


Taalcafé in Brunssum!

Wil je graag dat je de Nederlandse taal beter gaat beheersen?
Wil je uit de sociale isolement komen?

Dan wil ik je graag uitnodigen voor het Taalcafé in De Hoeskamer te Brunssum.

Er kunnen 20 deelnemers meedoen. Tijdens de bijeenkomsten wordt er geoefend met de taal d.m.v. het lezen van boeken, spreken, luisteren en schrijven.
Dit is geen cursus maar een extra activiteit voor mensen die niet terecht kunnen bij het Arcus of ergens anders en toch de taal willen oefenen.
Verder zullen deelnemers tijdens de bijeenkomsten worden ondersteund door 3 vrijwilligers.

Aanmelding is niet nodig. Woensdagochtend 28 maart 2018 om 10.00 uur start het en daarna iedere laatste woensdag van de maand.
Zie bijlage voor meer informatie.

Wil je zelf aanschuiven of weet je iemand voor wie dit een prima aanbod is, schroom niet en loop binnen of zoek contact met ondergetekende.

Angelica Holtus tel: 06-51273427.Aangiftecampagne 2018 van start

Geplaatst op: 28-02-2018


Aangiftecampagne 2018 van start
Den Haag, 28 februari 2018
Vanaf morgen doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017. De Belastingdienst gaf
vandaag het startsein voor de aangifteperiode. Dit jaar hebben 7,9 miljoen mensen een uitnodiging
ontvangen om aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers. Aangifte doen
kan ook dit jaar weer tot 1 mei. Mensen die voor 1 april aangifte doen, horen vóór 1 juli of zij geld
terugkrijgen of moeten betalen.
Goed kijken
“We vinden het heel belangrijk dat iedereen zijn eigen aangifte goed controleert en aanvult waar
nodig”, vertelde Eline Spros, directeur Particulieren van de Belastingdienst. “Om het makkelijk te
maken, hebben we veel gegevens vooraf ingevuld. Zo gaat de aangifte niet alleen sneller, het
vermindert ook de kans op onbewuste fouten. Maar, wij kunnen niet alles weten. Daarom moeten
mensen wel goed kijken naar de gegevens die we voor hen hebben ingevuld en deze aanvullen waar
nodig. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor de aangifte die ze indienen.“
Hulp bij aangifte
Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018
weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, sociaal werkers,
wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Ook
steeds meer bibliotheken openen hiervoor hun deuren. Maatschappelijke organisaties zijn van grote
waarde voor de Belastingdienst. Hun netwerk stelt de Belastingdienst in staat mensen die hulp nodig
hebben bij het doen van aangifte te bereiken. Daarom ondersteunt de Belastingdienst deze
organisaties hierbij, onder andere met een online kenniswerk. Mensen kunnen uiteraard ook terecht
bij fiscaal dienstverleners.
Aangifte doen
Aangifte doen is vanaf morgen mogelijk via Belastingdienst.nl/aangifte. Daar staat ook het antwoord
op de meeste vragen. Via sociale media of de Belastingtelefoon kunnen mensen vragen stellen. Het is
verder mogelijk een afspraak te maken via de Belastingtelefoon om geholpen te worden op één van
de locaties van de Belastingdienst.Gisterenmiddag de aftrap van de cursus -Peuters in actie- door Jeroen Matthes van Riskcare Preventie in de vorm van een inspiratiebijeenkomst voor ons team.

Geplaatst op: 31-01-2018


.Gisterenmiddag de aftrap van de cursus -Peuters in actie- door Jeroen Matthes van Riskcare Preventie in de vorm van een inspiratiebijeenkomst voor ons team.

Doel van deze 2½ jaar durende cursus is het samen komen tot een kwaliteitsimpuls bewegen voor onze peuters. De cursus omvat maatwerkbijeenkomsten voor het team, 12 weken lang beweeglessen voor de drie-jarigen door Jeroen Matthes waarin wij kunnen 'afkijken' hoe we peuters op de juiste wijze kunnen laten bewegen, observaties en coaching van de PM-ers op locatie, ouders betrekken en enthousiast maken en plenaire bijeenkomsten voor alle teams van de Peuteropvang Brunssum.
Een vol programma in een hoofdzakelijk praktische cursus, gewoon doen......
Team Paddestoel heeft er veel zin in!Gezocht activiteitenbegeleider dagopvang CMWW + begeleider voorziening WijkBelBus Brunssum totaal 18 uur

Geplaatst op: 25-01-2018


De activiteitenbegeleider van CMWW organiseert passende dagbesteding door middel van het aanbieden van activiteiten gericht op welzijn en minder op zorg.
Bij de dagopvang geven de deelnemers zelf aan welke activiteiten ze willen doen.
De activiteiten variëren van spelletjes ( o.a. ook geheugenspelletjes), bewegingsactiviteiten, knutselen, uitstapjes en ook eventueel educatie.
De activiteitenbegeleider stimuleert en begeleidt de deelnemers daar waar nodig.
Draagt zorg voor een veilig en sociaal klimaat binnen de groep deelnemers.
Verschaft advies aan mantelzorgers en andere betrokkenen indien noodzakelijk. Te denken valt aan plotselinge lichamelijke achteruitgang of gedragsverandering van de deelnemer.
Is verantwoordelijk voor verslaglegging en administratieve gegevens van n.a.w. gegevens van deelnemer en contactpersoon.
Draagt zorg voor de juiste terugkoppeling naar Tafeltje Dekje (maaltijden) en de Wijkbelbus voor vervoer.
Heeft affiniteit met ouderen, is creatief en ervaring met zorg is een pré.
Is bekend met het werken met vrijwilligers en heeft een coachende houding.
Is in het bezit van een BHV diploma of tenminste een diploma reanimatie en eerste hulp bij ongelukken.
Is in het bezit van een diploma activiteitenbegeleider of medewerker maatschappelijke zorg (mbo)

Als activiteitenbegeleider + begeleider WijkBelBus werk je samen met andere disciplines of externe organisaties.

Salariëring is gebaseerd op de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ralf Stoffels, tel: 088-4552500. Indien je voldoet aan het profiel, kun je je sollicitatiebrief plus cv mailen naar info@cmww.nl t.a.v. Ralf Stoffels, onder vermelding van sollicitatienummer 2018.01Hulp bij belastingaangifte voor ouderen door CMWW 2018

Geplaatst op: 19-01-2018


Ouderen (55+) in Brunssum en Onderbanken krijgen dit jaar weer hulp bij het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting. CMWW Ouderenwerk biedt ook in 2018 deze steun aan. Daarvoor staat een team van deskundige vrijwilligers klaar. Zij zijn u graag van dienst bij het invullen en versturen van uw aangifte over het jaar 2017. U ontvangt een papieren exemplaar van de aangifte. Het Belastingteam gaat natuurlijk vertrouwelijk met uw gegevens om.

Via het telefoonnummer 06 52885482 kunnen ouderen zich vanaf donderdag 1 februari
´s morgens aanmelden voor het invullen van hun belastingaangifte. Wilt u een afspraak in Onderbanken dan is het telefoonnummer 088 455 25 90. U kunt zich ook opgeven door een e-mail te sturen naar belastingteam@cmww.nl of een formulier in te vullen op de site van het CMWW www.cmww.nl. U vindt het formulier op de site onder Belasting in het blad Wat wij bieden.

Aanmelden kan van 1 februari tot 2 maart. Telefonisch aanmelden is mogelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 9 tot 12 uur. De invulperiode begint op vrijdag 2 maart en eindigt op vrijdag 13 april.

De plaatsen waar u terecht kunt voor de hulp bij het invullen van uw belastingaangifte zijn:
• Brunssum Centrum CMWW Beatrixstraat 1a ‘s morgen en maandagmiddag
• Brunssum Centrum Bibliotheek Rumpenerstraat 146 donderdag- en vrijdagmorgen
• Brunssum West Barbarahoes Zonnestraat 3, Treebeek woensdag- en vrijdagmorgen
• Brunssum Noord Distelenveld H Dunantstraat 519 dinsdag- en woensdagmiddag
• Onderbanken CMWW-gebouw A ge water 20a, Schinveld donderdagmiddag

Voor het invullen van uw aangifte is een actieve DigiD-code (gebruikersnaam & wachtwoord) nodig. Gehuwden moeten allebei beschikken over een eigen DigiD. Deze code dient u mee te nemen naar de afspraak.

Heeft u geen actieve DigiD dan kunt u die vooraf aanvragen op internet. Wilt u hulp bij de aanvraag dan kunt u ook daarvoor vanaf woensdag 1 februari een afspraak maken via het telefoonnummer 06 52885482 of voor Onderbanken 088 455 25 90.

De kosten voor de hulp bij de belastingaangifte zijn €15 per aangifte, ook voor een gezamenlijke aangifte van geregistreerde partners. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van de afspraak.

CMWW, afdeling Ouderenwerk
Beatrixstraat 1a
6443 AK Brunssum
Telefoon 06 52885482Programma boodschappenplusbus

Geplaatst op: 28-12-2017


Kijk voor het nieuwe programma op de website bij activiteiten

https://cmww.nl/activiteiten/link/94/boodschappen-plus-busWegwijzer ISDBOL

Geplaatst op: 16-10-2017


ISDBOL helpt mensen die financiële problemen hebben met de wegwijzer.

https://www.youtube.com/watch?v=DPTkH_LyDLA&feature=youtu.be


Toegang tot schulddienstverlening ligt voor Brunssum en Onderbanken bij CMWW.Raad Brunssum On Tour

Geplaatst op: 14-09-2017


Op woensdag 13 september hebben een aantal raadsleden van de gemeente Brunssum CMWW bezocht. Zo hebben ze kennis kunnen nemen van alle bezigheden in de Peuteropvang en de afdeling welzijn van CMWW. Wij vonden het een fijn initiatief en blij met alle alle vragen die de raadsleden gesteld hebben. We hopen dat het beeld van CMWW weer wat meer compleet geworden is.
Wij vonden het een fijne bijeenkomst. Jan van de VenneJaarverslag CMWW 2016 beschikbaar

Geplaatst op: 27-07-2017


Het jaarverslag 2016 van CMWW Brunssum Onderbanken is beschikbaar. In dit jaarverslag kunt u lezen welke activiteiten zoal door CMWW uitgevoerd worden, hoeveel vrijwilligers en personeel hierbij actief zijn en welke financiële middelen er ingezet worden.
Indien u een afgedrukt exemplaar wenst te ontvangen dan wendt u zich tot j.v.d.venne@cmww.nl.GGZ inloop in Onderbanken

Geplaatst op: 20-07-2017


Per 1 augustus 2017 verzorgt CMWW in samenwerking met Mondriaan de GGZ inloop in de locatie A ge Water 20a in Schinveld. De inloop is 2 dagdelen per week geopend (dinsdag 13.00u - 16.30u en donderdag 10.00u – 13.30u). Tijdens de openingsuren van de inloopfunctie is er altijd minimaal 1 professionele begeleider aanwezig die ondersteund wordt door vrijwilligers.

De inloopfunctie is geen doel op zich, maar een middel om bezoekers te activeren. Met de inloop beogen wij sociaal isolement bij bezoekers (GGZ-doelgroep) te voorkomen en het maatschappelijk verkeer te bevorderen. Tijdens de inloop staat ontmoeting centraal, daarnaast kunnen bezoekers desgewenst deelnemen aan de activiteiten die er georganiseerd worden.

De GGZ- doelgroep betreft mensen die veelal bekend zijn met (langdurige) psychische, psychiatrische of psychosociale problematiek. Een aantal van hen heeft moeite met het structureren van de dagelijkse bezigheden, bevinden zich in een sociaal isolement en hebben een laag zelfvertrouwen. Een groot deel van de bezoekers maakt naast de inloop ook gebruik van andere voorzieningen zoals de dagbesteding, ambulante begeleiding, begeleid zelfstandig wonen of beschermd wonen, behandeling, re-integratie, sociale werkplaats of vrijwilligerswerk.

Wilt u meer informatie over de GGZ inloop van het CMWW? Neemt u dan contact op met Nadine of Margret van het buurtwelzijnsteam Onderbanken via 088-4552590.Derde jaar subsidie samen Actief

Geplaatst op: 07-04-2017


Het CMWW in Brunssum ontvangt voor het derde achtereenvolgende jaar een subsidie voor het project Samen Actief. De 5.000 euro subsidie voor het project waarin de zelfredzaamheid van de burger centraal staat, komt van het Oranje Fonds.

Doel is om ervoor te zorgen dat de burger eerder de eigen regie over het leven terug krijgt en hierdoor minder afhankelijk is van langdurige individuele zorg. Dit derde jaar staat de aanpak van individuele (schuld)hulpverlening centraal.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks zo'n 9300 sociale initiatieven in Nederland en op de Nederlandse Antillen. Dat zorgt ervoor dat mensen uit een sociaal isolement komen, zich weer inzetten voor de ander en elkaar kunnen ontmoeten.Vrijwilligersmarkt in de Brikke Oave te Brunssum

Geplaatst op: 30-03-2017


Op Zaterdag 22 april Vrijwilligersmarkt in de Brikke Oave te Brunssum van 14.00 tot 16.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de vrijwilligerscentrale tel: 088-455 2533/06-54103234
Openingstijden:
Maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 9.30-12.30 uur.
E-Mail adres: vrijwilligerscentrale@brunssum.nlGezond bewegen en eten in Bredeschool Centrum

Geplaatst op: 22-03-2017


In de Bredeschool Centrum samen met partners Risk Care, ouders, JGZ , sporten Brunssum, body care en scouting aan de slag met gezond bewegen en gezond eten. Ervaren, vragen stellen aan elkaar en deskundigen. Samen bezig met gezondheid en het welzijn van het kind.
Het was een dynamische avond met dank aan Lilian en Ans, Jeroen en Timmo voor de uitstekende organisatie! Heerlijk fruit dankzij Chantal en Susan.
Ook dank aan @Bodycare, @Debundeling fysiotherapie, @Fidelitas, Benito Deane, MeanderGroep Zuid-LimburgJGZ en scouting voor de presentaties en fijne gesprekken met ouders/grootouders.Vrijwilligers gezocht voor peuterspeelzaal jabeek

Geplaatst op: 24-02-2017


Peuterspeelzaal t Pieëpelke Jabeek
Is dringend op zoek naar een vrijwilliger voor minimaal 2 ochtenden per week.
Hij/zij ondersteunt de leidsters bij de dagelijkse werkzaamheden in de peuterspeelzaal. Het werk bestaat o.a. uit het assisteren van de leidsters bij het begeleiden van de kinderen tijdens de activiteiten, het voorbereiden van de activiteiten en het verrichten van lichte huishoudelijke taken.
Ben jij de Persoon die wij zoeken en wil je graag een keer komen kijken of kennis komen maken?
Neem dan contact op met Antoinette Drieman / Simone à Campo:
088-4552578 of mail naar hoofdpieepelkejabeek@cmww.nlDoe iets! Ook bij twijfel

Geplaatst op: 23-02-2017


Kindermishandeling onder de aandacht

Dat een kind thuis wordt mishandeld, is niet altijd
even zichtbaar. Toch moet het stoppen. Daarom is het
belangrijk dat je iets doet. Ook als het maar een vermoeden
is. Met zwijgen wordt het kind niet geholpen.Buitenspeelterrein Bij De Handjes

Geplaatst op: 23-02-2017


Peuterspeelzaal Bij De Handjes is in het nieuwe schooljaar gestart in de Bredeschool Centrum. De KIWANIS en Hoveniers Marcel Diederen hebben de aanleg van een uitdagend buitenspeelterrein mogelijk gemaakt met een royale sponsoring.

Namens alle peuters van peuterspeelzaal Bij De Handjes willen we de KIWANIS en Hovenier Marcel Diederen bedanken.Brede School Langeberg Kinderopvang Humanitas en Peuterspeelzaal de Paddestoel openen samen een kinder-bibliotheek

Geplaatst op: 20-02-2017


Nieuw in Brede School Langeberg:

Kinderopvang Humanitas en Peuterspeelzaal de Paddestoel openen samen een kinder-bibliotheek!


Brunssum, 16 februari 2017

Beste ouders,


In onze locatie openen we met ingang van 16 februari een kinder-bibliotheek! Deze is te vinden in de speelgang.
De peuterspeelzaal en Kinderopvang Humanitas hebben al een aantal boeken in de gezamenlijke bibliotheek geplaatst, maar ook uw bijdrage aan de uitbreiding van onze bibliotheek stellen wij op prijs!

Hoe gaat het gebruik van de bibliotheek in zijn werk?


Het lenen uit de bibliotheek werkt als volgt:

• Het gekozen boek mag voor maximaal 1 maand geleend worden. Geef aan een leidster even door welk boek u meeneemt. Na gebruik kunt u het boek voorzien van uw recensie (recensie-vel is verkrijgbaar via de bibliotheek). Lever de recensie in en plaats het boek terug in de bibliotheek.

Het doneren aan de bibliotheek werkt als volgt:

• Heeft u een kinderboek dat nog in goede staat verkeert maar dat niet (meer) door uw kind gelezen wordt, dan kunt u dit doneren.
• Een leidster zal dit boek voorzien van een sticker zodat herkenbaar wordt dat het boek van de kinderbibliotheek is.
• Wanneer u het boek dat u doneert zelf ook al van een recensie-vel wilt voorzien mag dit natuurlijk.

Wij hopen samen een leuke collectie peuterboeken te verzamelen en een bibliotheek in te richten waar iedereen met plezier een boekje wilt komen lenen!

Vriendelijke groet,

Leidsters PSZ de Paddestoel en Kinderopvang HumanitasWie Wat Waar

Geplaatst op: 16-02-2017


Op de website van CMWW is een totaal overzicht geplaatst van de welzijn activiteiten, locaties en betrokken medewerkers en vrijwilligers geplaatst. Dit document is te downloaden (zie tabblad activiteiten), of

http://intranet.cmww.nl/beheer/images/WIE_WAT_WAAR_2016.1_PDF_zonder_abc.pdf


Dit overzicht kan behulpzaam zijn voor inwoners, maar vooral ook voor onze samenwerkingspartners. Zegt het VOORT!!Oudercommissies Peuterspeelzalen

Geplaatst op: 02-02-2017


Vanaf 1 januari 2017 wordt de volgende stap in het harmonisatietraject van peuterspeelzalen en kinderopvang gezet. De Medezeggenschap voor het peuterspeelzaalwerk wordt ondergebracht bij de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat vanaf 2017 elke peuterspeelzaal een oudercommissie moet hebben. De oudercommissie is een vertegenwoordiging van de ouders van een peuterspeelzaal. Een oudercommissie is in Nederland een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. De oudercommissie adviseert over verschillende zaken, zoals:
• het Pedagogisch beleid
• voeding/opvoeding//veiligheid en gezondheid
• openingstijden
• spel- en ontwikkel activiteiten
• klachten en klachtenregeling
• de prijs van de opvang.
Medezeggenschap van ouders, in de vorm van adviesrecht betekent dat ouders in de peuterspeelzalen op diverse zaken inspraak krijgen. Het belangrijkste hiervan is het adviesrecht op de pedagogische kwaliteit. Een oudercommissie kan tevens partner zijn in het organiseren van activiteiten binnen de peuterspeelzaal.Hulp bij belastingaangifte ouderen

Geplaatst op: 13-01-2017


CMWW Brunssum & Onderbanken biedt dit jaar ouderen 55plus weer hulp bij hun belastingaangifte. Daarvoor staat een team van deskundige vrijwilligers klaar. Zij zijn u graag van dienst bij het invullen en versturen van uw aangifte over het jaar 2016. U ontvangt een papieren exemplaar van de aangifte. Het belastingteam gaat natuurlijk vertrouwelijk met uw gegevens om.

Via het telefoonnummer 088 455 25 16 kunnen ouderen zich vanaf woensdag 1 februari ´s morgens aanmelden voor het invullen van hun belastingaangifte. Wilt u een afspraak in Onderbanken dan is het telefoonnummer 088 455 25 90. U kunt zich ook opgeven door een e-mail te sturen naar belastingteam@cmww.nl of een formulier in te vullen op de site van het CMWW www.cmww.nl. U vindt het formulier op de site onder Belasting in het blad Wat wij bieden.Vrijwilligerscentrale Brunssum nieuwe plek

Geplaatst op: 09-01-2017


Nieuwe plek voor de Vrijwilligerscentrale Brunssum
Na een tijdelijk verblijf bij de Bibliotheek in Brunssum, heeft de Vrijwilligerscentrale nu een plekje gevonden binnen het hoofdkantoor van CMWW. Voor deze locatie is gekozen door de centrale ligging en is de verbinding met diverse organisaties snel gemaakt.
Vanaf 5 januari 2017 zijn de nieuwe contactgegevens van de centrale:
Prinses Beatrixstraat 1a te Brunssum
Telefonisch is de centrale nog steeds bereikbaar onder tel.nr. 06-54103234 en mailadres: vrijwilligerscentrale@brunssum.nl
De openingstijden van de centrale zijn
Maandag van 13.00 tot 16.00 uur
Donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
In dringende zaken is de centrale, buiten openingstijden, bereikbaar via het algemeen nummer van CMWW: 088-4552500Week tegen Kindermishandeling - van 14 t/m 20 november -

Geplaatst op: 11-11-2016


Jij bent de held
Als ouder heb je altijd het beste voor met je kinderen. De liefde is onvoorwaardelijk. Je wil ze zo goed mogelijk opvoeden. Ze laten zien waar ze goed in zijn. Of hoe ze moeten omgaan met anderen en zich alleen kunnen redden in de grote wereld. Dat lukt niet altijd even goed. Er zijn tal van zaken die de opvoeding kunnen beïnvloeden. Vaak zijn dat zelfs dingen waar je als ouder weinig aan kunt doen of veranderen.
Druk, druk, druk
Werk bijvoorbeeld. Om het gezin te kunnen onderhouden, moeten ouders vaak allebei werken. Op het werk moet worden gepresteerd. De baan is bovendien nooit zeker. Eenmaal klaar met werken moeten de kinderen worden opgehaald bij opa en oma of de opvang, moet er worden gekookt, gestofzuigd en voor het slapen gaan moeten de kinderen nog gedoucht. En omdat je ook nog een eigen leven hebt, wil je af en toe ook bijpraten met vrienden of tijd besteden aan andere dingen die je leuk vindt. Maar de kinderen hebben ook aandacht, liefde en een luisterend oor nodig. Af en toe samen spelen, kletsen of samen op de bank tv kijken hoort erbij. Ook in een dag van een ouder zitten maar 24 uur, al zou je vaker willen dat het er meer waren. Je komt altijd tijd tekort.
Stress
Wat als je geen werk hebt? Dan moet je rondkomen van een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering. Rekeningen moeten elke maand gewoon worden betaald en er moet ook elke dag eten op tafel komen. Al het geld dat binnenkomt, vliegt er meteen weer uit. Geld voor een middagje naar de film of voor een lidmaatschap bij een vereniging is er niet. Gebrek aan geld veroorzaakt een hoop stress. Zoveel zelfs dat je vaak nergens anders meer aan kunt denken dan hoe je de eindjes vandaag weer aan elkaar geknoopt krijgt. Aandacht voor de kinderen is dan vaak teveel gevraagd.
Balans
Er zijn nog veel meer situaties waaronder de opvoeding zou kunnen lijden. Een vechtscheiding of het overlijden van een van de ouders kan alles overhoop gooien. Waar het in alle gevallen hierboven aan ontbreekt, is balans. Problemen vragen teveel aandacht en energie. Opvoeden is een bijzaak geworden. Dat kan nare gevolgen hebben voor kinderen. Ze kunnen zich onveilig gaan voelen. Dat heeft veel invloed op hun gedrag en op hun ontwikkeling. Als de stress te groot wordt, kun je dingen zeggen of doen die je eigenlijk helemaal niet wil zeggen of doen. Maar jij bent hun held. Je moet er juist voor zorgen dat je kinderen geen last hebben van jouw problemen. Ze hebben recht op een zorgeloze jeugd. Het is tenslotte de basis voor de rest van hún leven.
Hulp vragen
Kinderen horen op geen enkele manier te lijden onder de stress van hun ouders. Voorkom dat ze zich niet gehoord of gewenst voelen en trek op tijd aan de bel. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Durf erom te vragen. Dat is het beste voor je kind.
Bel met vragen gerust met het jeugdteam van je gemeente. Het nummer vind je op de website www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl
Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld trekken samen op in de strijd tegen kindermishandeling. Dit artikel is het eerste in een reeks van tien publicaties die de acht gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg het komende jaar in deze huis-aan-huis krant plaatsen.Body Workout 50 +

Geplaatst op: 09-11-2016


Body Workout 50 bij het CMWW in de Rumpenerhal in Brunssum.

In augustus heeft het CMWW in het kader van “gezond ouder worden” de enthousiaste sportinstructrice Jacqueline Smeets bereid gevonden iedere week op de maandagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur een complete body workout te geven in de Rumpenerhal.
Body workout is meer dan alleen bewegen voor ouderen. Het is vooral ook leren luisteren naar je lichaam en op de juiste manier bewegingsoefeningen doen. Door actief te blijven in het algemeen zal je niet alleen je mobiliteit verhogen, ook je evenwicht en coördinatievermogen worden beter. Enkele enthousiaste deelnemers geven hun ervaringen weer. Zo zegt Annerie: ”Het zijn hele leuke variërende lessen voor 50 plussers. Je doet wat je kunt en er wordt gelukkig ook veel gelachen. Onze lerares is een leuke meid die haar lessen goed kan uitleggen. Een andere deelnemer Louie zegt: “ Ondanks dat de juf veel pit heeft, houdt ze rekening met alle deelnemers en probeert ze iedereen te motiveren om het beste uit zichzelf te halen”. En Lies geeft aan: “Ik vind het heerlijke lessen, waar ik naar uit kijk. De lerares geeft goed les en is heel lief voor ons. Ook het tijdstip is fijn. Want er is veel in de ochtend en dit is net na de lunch. Dat betekent dat ook mensen met een hulp in de huishouding kunnen deelnemen, vooral omdat die hulp vaak ‘s morgens komt en ze dan niet weg kunnen. Het kopje koffie na afloop zorgt voor een extra stukje gezelligheid en verbondenheid. Kortom door deze manier van sporten blijf je je fit voelen en kom je in contact met andere leeftijdsgenoten”.

Iedere maandag 14.00 – 15.00 uur, o.l.v. Jacqueline Smeets.
De contributie bedraagt € 10,00 per maand. Er is een kleine eigen bijdrage voor koffie/thee.

Kom gerust eens vrijblijvend meedoen als uw interesse gewekt is of neem contact op met het CMWW, Em Smit, tel. 0629731583.Open dag Brede school Centrum

Geplaatst op: 02-08-2016


Op 4 september van 11.00 tot 14.00 uur, bent u van harte welkom op de open dag van de "nieuwe" Brede school Centrum, Prins Bernhardstraat 40.
In deze brede school hebben de basisscholen; OBS de Trampoline en BS De Opstap, het Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang; "De Springplank" en de peuterspeelzaal "Bij De Handjes" zich gevestigd.Bedankt collega's - verhuizing Bij De Handjes

Geplaatst op: 25-07-2016


Hallo collega’s

Via deze weg wil ik iedereen enorm bedanken die gisteren geheel onverwacht de handen uit de mouwen stak om de peuterspeelzalen De Hummelhoek en Olleke Bolleke te helpen met de verhuizing! Henk en Paul…de kinderen van groep 8 basisschool de Opstap…de andere collega’s binnen het CMWW, Omar, Jenny, Irene, Roy….zonder jullie was het niet gelukt.

Ik wens iedereen een heel fijne vakantie en ben je nieuwsgierig naar de nieuwe peuterspeelzaal Bij De Handjes en de gehele Bredeschool Centrum? Op zondag 4 september is er een Open Dag.

Met vriendelijke groet,
Marjo Hoek
Leidinggevende Peuterspeelzaalwerk Brunssum-Onderbankenzomervakantieactiviteiten voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar

Geplaatst op: 17-06-2016


Ook dit jaar organiseren wij weer hele leuke zomervakantieactiviteiten voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar oud. (Gemeente Brunssum en Onderbanken)

Inschrijving kan alleen op het hoofdkantoor in Brunssum op maandag van 10-16, woensdag van 10-16 en vrijdag van 10-12.

Als er vragen zijn horen wij het graag.

Groetjes Roy Biesmans en Mirte PieperForse bijdrage van Oranjefonds voor 2e projectjaar Samen Actief!

Geplaatst op: 09-06-2016


Forse bijdrage van Oranjefonds voor 2e projectjaar Samen Actief!

Het Oranjefonds heeft samen met Fonds Ons Limburg besloten € 25.000,- beschikbaar te stellen voor het 2e projectjaar “Samen Actief!” van het CMWW.
Het doel van het project is het terugdringen van de behoefte aan (langdurig) individuele hulpverlening van maatschappelijk kwetsbare burgers. Door het stimuleren en faciliteren van burgerkracht(initiatieven), de zelfredzaamheid en de regie over het eigen leven te vergroten & te versterken.
Centraal punt van het project is “Het Hammerhoes”” in Brunssum Oost. In het tweede jaar van het project komt de focus te liggen op uitbreiding naar “De Hoeskamer” en naar uitbreiding van activiteiten met burgers en netwerkpartners zoals Consuminderhuis, SGL, Meander, Buurtzorg, Basissport Limburg, Betere Buren, ISDBOL, voetbalverenigingen en fysiotherapie ect.Oosterhofkes in de Stadskrant

Geplaatst op: 28-04-2016


Een mooi artikel in de Stadskrant over de start van de Oosterhofkes, een initiatief in Brunssum Oost in samenwerking met enthousiaste wijkbewoners, Radar en het CMWWNieuw telefoonnummer Boodschappen Plus Bus

Geplaatst op: 21-04-2016


Het telefoonnummer van de Boodschappen Plus Bus is per direct gewijzigd naar:
06-54103209

Het oude telefoonnummer blijft nog tot 1 mei in gebruik (06-27620511)Oosterhofkes van start

Geplaatst op: 31-03-2016


Vrijdag 25 maart zijn de eerste bomen geplant in de beleef-tuinen Oosterhofkes.
RADAR, CMWW nemen vanaf 1-1-2016 samen deel aan het programma Groen Verbindt van het Oranje Fonds.De financiële bijdrage wordt ingezet om in Brunssum Oost mensen van verschillende geledingen bij elkaar te brengen en samen te werken aan de realisatie van 2 duurzame multifunctionele beleef- en beweegtuinen.Nieuw mailadres Boodschappen Plus Bus

Geplaatst op: 21-03-2016


De Boodschappen Plus Bus heft een nieuw mailadres.
U kunt de medewerkers nu bereiken via bpb.brunssum@gmail.comTelefoonnumer Vrijwilligerscentrale gewijzigd

Geplaatst op: 16-03-2016


Het telefoonnummer van de Vrijwilligerscentrale Brunssum is gewijzigd.
U kunt nu bellen met het volgende telefoonnummer: 06-54103234Ontmoeten en verbinden

Geplaatst op: 03-03-2016


Ontmoeten en verbinden: samen staan we sterk!


Een aantal organisaties hebben de handen in elkaar geslagen om nog beter aan te sluiten bij het verhaal en de vraag van de Brunssumse burger. Het gaat om ISD BOL, Stichting Weller Wonen, Kredietbank Limburg, het CMWW, Leger des Heils en het Consuminderhuis.

Heeft u interesse om kennis met ons te maken, vragen te stellen of informatie te krijgen, kom dan langs op 1 van de inloopdagen op de volgende locaties, want dan zijn wij erbij!

Consuminderhuis, Rimburgerweg 7B te Brunssum:
• Dinsdag 5 april van 10.00 tot 12.00 uur
• Dinsdag 3 mei van 10.00 tot 12.00 uur
• Dinsdag 7 juni van 10.00 tot 12.00 uur

Leger de Heils, Horizonstraat 77 te Brunssum:
• Woensdag 6 april van 10.00 tot 12.00 uur
• Woensdag 4 mei van 10.00 tot 12.00 uur
• Woensdag 8 juni van 10.00 tot 12.00 uur

Tot dan!Dansgroep Melivoda - Brikke Oave

Geplaatst op: 02-03-2016


Dansgroep Melivoda.

Na 41 jaar op de woensdag gedanst te hebben, is volksdansgroep Melivoda verhuisd naar de maandag.
Van 10.15 – 11.15 uur wordt er elke maandag in de Brikke Oave gedanst.
Nieuwe leden (m/v), vanaf 55 jaar, zijn van harte welkom!
De dansgroep valt onder het CMWW in Bunssum.

Info bij Astrid Tijssen, tel. 045-52 28 426 of 06-36 35 63 27."Oosterhofkes" ontvangt €32.500 van het Oranje Fonds

Geplaatst op: 25-02-2016


" Oosterhofkes!” ontvangt € 32.500,00 van het Oranje Fonds

Het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW) en Radar nemen vanaf 1 januari 2016 gezamenlijk deel aan het programma Groen Verbindt van het Oranje Fonds. Vanuit de deelname aan dit programma ontvangen beide instellingen een bijdrage van € 32.500,00 voor het “Oosterhofkes” project. De subsidie wordt ingezet om binnen Brunssum Oost mensen van verschillende geledingen bij elkaar te brengen doormiddel van de realisatie van 2 duurzame. multifunctionele beleef- en beweegtuinen.
Bij welslagen van het project stelt het Oranje Fonds nog eens €20.000,- in het vooruitzicht voor een tweede jaar van het programma en € 15.000,00 voor het derde jaar.
Binnen het programma Groen Verbindt wordt door gebruik te maken van groene buitenruimte, de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten versterkt. Daarbij wordt de ontmoeting tussen bewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen en buurtbewoners bevorderd en de sociale participatie en wederzijds begrip gestimuleerd.
Het CMWW en Radar ondersteunen en faciliteren de cliënten en ( buurt) bewoners om bij de realisatie van het project Oosterhofkes te participeren en eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen. De betrokken groepen zullen een actieve rol spelen bij de realisatie van de beide tuinen en bij de activiteiten die verbinding, maatschappelijke participatie, welzijn en de leefbaarheid in de wijk bevorderen.
Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Noot voor de redactie:

Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Rosanne Prinsen, Adviseur Pers en Publiciteit, T 030 23 39 345.
Voor informatie over het CMWW, zie website: www.cmww.nl. Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met Roos Beckers, projectleider, T 045 5250250.Kerstmarkt Brikke Oave geslaagd

Geplaatst op: 14-01-2016


Op zaterdag 12 December jl. werd de 2e editie van de Kerstmarkt "Winter in de Brikke Oave" georganiseerd. In de foyer van de nieuwe Brikke Oave waren allerlei (kerst)spullen te koop, er was live muziek en ook de tombola werd weer enthousiast ontvangen. Daarnaast maakten verschillende verenigingen en organisaties gebruik van de gelegenheid om meer bekendheid te verkijgen. Zo was er een stand van de filmclub, was Cicero vertegenwoordigd en werd de vrijwilligersmarkt gepromoot. Een geslaagde dag die met name mogelijk werd gemaakt door de vrijwilligers van de CMWW evenementencommissie. Chapeau!Opening BMV

Geplaatst op: 11-01-2016


Op zaterdag 9 januari vond de feestelijke opening plaats van de BMV Schinveld. De belangstelling was enorm tijdens de opendag op zondag 10 januari. Jong en oud nam de gelegenheid de BMV te bewonderen. In het prachtige gebouw vinden Schinveldse verenigingen, de bibliotheek en de basisschool een inspirerend onderkomen. Het CMWW sluit met Peuterspeelzaal De Kruimeldoos, Jongerensoos Basement samen met kinderopvang Humanitas aan in de samenwerking binnen de BMV.25 jaar belbus in Brunssum en Onderbanken

Geplaatst op: 15-12-2015


Sinds 1990 kunt u als inwoner van Onderbanken en Brunssum gebruik maken van de Belbus. Een prachtige voorziening met veel persoonlijke aandacht voor de klanten en een goede service van onze vrijwilligers. Een 30-tal vrijwilligers staat van maandag tot en met zaterdag voor u klaar om u thuis op te halen en naar een afgesproken bestemming in Onderbanken of Brunssum te brengen. Senioren kunnen op deze manier langer zelfstandig blijven wonen en sociale contacten blijven onderhouden. In de bus ontstaan leuke contacten tussen vrijwilligers en deelnemers. In 2014 is de voorziening samengevoegd met de Wijkbelbus van Brunssum. Op dit moment rijden twee bussen door Brunssum en Onderbanken en tellen we ca. 240 leden. CMWW is trots op haar vrijwilligers! Vrijdag 11 december waren alle vrijwilligers van de Belbus uitgenodigd dit 25-jarig jubileum te vieren bij Gastronomie Smeets te Merkelbeek.
Wilt u meer weten over de Belbus of wilt u lid worden? Neem dan contact op met CMWW, A ge Water 20a te Schinveld. Bellen mag ook via 045 – 525 37 37.Vroegsignalering in de voorschoolse voorzieningen in Brunssum

Geplaatst op: 07-12-2015


Informatie voor alle ouders in de peuterspeelzalen van Brunssum


project ‘Vroegsignalering in de voorschoolse voorzieningen in Brunssum’December 2015


Graag informeren we u over het project ‘Vroegsignalering in de voorschoolse voorzieningen in Brunssum’ dat binnenkort van start gaat bij CMWW en Kinderopvang Humanitas.

Het project
Het project vroegsignalering is een initiatief van de gemeente Brunssum. Het project zet in op het ontwikkelen van expertise bij pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk op het gebied van het vroegtijdig onderkennen van talenten, ontwikkelingsproblemen en het bespreekbaar maken hiervan. Hoe eerder de pedagogisch medewerkers signaleren dat de ontwikkeling van een kind niet vanzelf gaat, des te eerder kan de juiste hulp geboden en kunnen mogelijk meer problemen voorkomen worden.

Coaching on the job
Om de pedagogisch medewerkers sterker te maken in het vroegtijdig signaleren van knelpunten in de ontwikkeling, worden er medewerkers van Radar en Xonar ingezet voor zogenaamde 'coaching on the job'. Deze coaches zijn regelmatig aanwezig in de peutergroepen om vragen van de pedagogisch medewerkers en u te beantwoorden en handige tips en adviezen aan te reiken.

Wat betekent dit voor u als ouders?
Mochten er zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind dan wordt dit, net zoals dat nu gebeurt, met u besproken. Mogelijk dat de pedagogisch medewerker samen met u de coach hierbij betrekt. Er worden dan samen afspraken gemaakt om te kijken wat er verder nodig is.
.

Mocht u vragen hebben over dit project, dan stel deze gerust aan de pedagogisch medewerkers van uw eigen kinderopvang en/of peuterspeelzaal.

namens alle samenwerkende partijen,


Marjo Hoek
Leidinggevende afdeling Peuterspeelzaalwerk Brunssum
045-5250250
m.hoek@cmww.nl