CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Altijd op de hoogte
Nieuws

Vacature Pedagogisch medewerker Peuteropvang CMWW

Geplaatst op: 12-09-2019


PEDAGOGISCH MEDEWERKER PEUTEROPVANG / VOORSCHOOL CMWW
Ingang en omvang uren in overleg nader in te vullen.
Ben je nieuwgierig? Dan nodigen wij jou uit een mail waarin je , je belangstelling beschrijft en je C.V te sturen naar:
Marjo Hoek faciliterend leidinggevende Peuteropvang CMWW
m.hoek@cmww.nl
Wat bieden wij:
Peuteropvang CMWW profileert zich sterk in het netwerk van het jonge kind. Wij zijn een lerende organisatie waarin participatie, verbinden, eigen initiatief, verantwoordelijkheid nemen, creativiteit en persoonlijke groei gewaardeerd worden. Salariëring volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening.
Wie zoeken wij:
Een pedagogisch medewerker peuteropvang / voorschool bij het CMWW onderschrijft de visie en missie van het CMWW. Je bent nieuwgierig en enthousiast te participeren in de peuteropvang die voortdurend in beweging is . Je bent in het bezit van een diploma op niveau 3-4 en bent in het bezit- of lerende voor een erkende VVE methode.
Je plant en organiseert activiteiten voor peuters, om hun taalontwikkeling, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, creativiteit en interesse om te leren te stimuleren. Je werkt in partnerschap samen met ouders, school en ketenpartners.woensdag 18 september vindt de sportdag van Peuteropvang CMWW plaats!

Geplaatst op: 04-09-2019


Eindelijk is het zover… woensdag 18 september vindt de sportdag van Peuteropvang CMWW plaats! In nauwe samenwerking met de oudercommissies, pedagogisch medewerkers en Jeroen Matthes van RiskCare Preventie gaan wij het nieuwe schooljaar actief van start. Alle spellen zijn samengesteld aansluitend bij de leeftijd en ontwikkeling van uw peuter. Wij hopen er samen een leuke, sportieve ochtend van te maken!
Het dagdeel op locatie die woensdag komt te vervallen. Peuters die niet op woensdag naar de opvang komen, hebben die week een extra dagdeel. Elke peuter dient te worden begeleid door een volwassene.
Locatie: Skatepark Kerkeveld, tegenover het hoofdkantoor van het CMWW.
Prinses Beatrixstraat 1a, 6443 AK Brunssum
Programma:
09.00 uur inloop
09.15 uur openingsdans/warming-up i.s.m. Fidelitas
09.30-10.15 uur eerste ronde spellencircuit (5 spellen)
10.15-10.30 uur fruitmoment
10.30-11.15 uur tweede ronde spellen circuit (5 spellen)

Aansluitend een gezonde, gezamenlijke picknick met alle deelnemers. Eten en drinken voor de peuters zowel tijdens het fruitmoment als de picknick wordt door het CMWW verzorgd.

Tijdens de inloop kunt u zich melden bij het naambordje van uw eigen locatie, daar treft u de voor u bekende pedagogisch medewerkers en vrijwilligers. Verdere instructies volgen op die dag.

Mochten de weergoden ons niet gunstig gezind zijn en kan de sportdag niet doorgaan dan wordt dit maandagochtend 16 september vanaf 12:00 uur gecommuniceerd via de facebook pagina’s van de locaties. Heeft u geen facebook dan kunt u tussen 14:00 en 15:00 uur telefonisch contact opnemen met het CMWW tel.nr 088-4552500.CMWW krijgt opnieuw een bijdrage van €65.000,- van het Oranje Fonds

Geplaatst op: 06-08-2019


Brunssum, 5 Augustus 2019 – Next Step Perron045 heeft een succesvol eerste projectjaar achter de rug en is een van de 20 projecten van het programma Meer Kansen voor Jongeren van het Oranje Fonds. Binnen het programma Meer Kansen Voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds vrijwilligersinitiatieven gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De initiatieven ondersteunen de jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere participatie in de samenleving.

Next Step Perron045 richt zich op jongeren in Zuid Limburg in de leeftijd van 16 tot 27 jaar oud met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en wil hen uit een kwetsbare positie halen en weer terug laten keren in de maatschappij met een toekomstperspectief. Dit doen wij door te werk te gaan vanuit de grondhouding ‘werken vanuit sociale netwerk strategieën’. Jongeren te matchen aan een vrijwillige coach. De jongeren te faciliteren om in samenwerking met zijn familie en sociaal netwerk en de vrijwillige coach een plan voor de toekomst te maken. Hierbij indien nodig te ondersteunen met professionele hulpverlening, trainingen en te verbinden aan het Talenthouse van het jongerenwerk. Buiten dat worden er ook diverse groepsactiviteiten en bindingsdagen voor de jongeren en coaches georganiseerd. Met deze aanpak streven wij naar het voorkomen van grote maatschappelijke problemen voor de genoemde doelgroep.
De €65.000,- van het Oranjefonds zijn bedoeld voor het tweede jaar van het programma Meer Kansen voor jongeren dat loop t/m augustus 2020.


Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

__________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:

Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, Adviseur Publiciteit, telefoon: 030-2339348.
Voor meer informatie over Next Step Perron045 kunt u contact opnemen met Mirte Pieper, Projectleider Next Step Perron045 CMWW Brunssum-Onderbanken, telefoon: 088-4552500 of 06-57261986.Rouwverwerking bij kinderen en jongeren:

Geplaatst op: 06-08-2019


Rouwverwerking bij kinderen en jongeren:
“Terecht komen in een land waar je de taal niet spreekt en de weg niet kent…”

Als er iemand in je omgeving overlijdt, dan kan dit een enorme leegte achterlaten. Het is vaak moeilijk te begrijpen dat diegene echt weg is en nooit meer terugkomt. Je kan diegene nooit meer zien, er nooit meer even mee praten of lachen of gewoon gezellig op bezoek gaan. Je komt terecht in een wereld die eerder onbekend was. Je voelt misschien allerlei emoties als verdriet, woede, boosheid, ongeloof of schuldgevoel. Hoe ga je daarmee om? Wat zijn goede tips om dit een plekje te geven?

Bij het CMWW kunnen kinderen en jongeren terecht voor rouwverwerking.

In het najaar start een groep ‘jongeren en rouw’ voor jongeren in de leeftijd van 12 – 17 jaar.
Heb jij interesse om hieraan deel te nemen zodat je beter kan omgaan met het verlies van een dierbare?
Neem dan contact op met het CMWW.

We willen graag na de herfstvakantie starten met een rouwgroep voor jongeren tussen 12 en 17 jaar.

Mocht je nog vragen hebben, dan horen we het wel.

Met hartelijke groet,
Lieke van Dijk – Mevis

CMWW Brunssum – Onderbanken
Prinses Beatrixstraat 1a
6443 AK Brunssum
Tel. 088-4552500
06-52885429

Bereikbaar dinsdag, donderdag & vrijdag€19.900 subsidie van Provincie Limburg voor project Samen Anders

Geplaatst op: 18-07-2019


Middels de uitvoering van het experimenteel project "Samen Anders" wordt gestreefd naar duurzame veranderingen voor de burger met schulden. De huidige aanpak heeft (te) weinig oog voor schuldproblematiek, waardoor de bemiddeling naar arbeid vaak geen duurzaam effect heeft. Middels
zelfredzaamheid van burgers als uiteindelijke doel. Het project draagt bij aan het vergroten van de eigen regie van de burger, waardoor de kans op duurzame arbeidsintegratie groter is. Het project past als experiment binnen de Sociale Agenda Limburg 2025. Bij succes draagt het project bij aan de doelstellingen van het Limburg Werkt Akkoord.
CMWW werkt in dit project nauw samen met Gemeente Brunssum, ISDBOL, Kredietbank Limburg en Betere BurenJaarverslag CMWW 2018 "Zorg met elkaar voor elkaar".

Geplaatst op: 09-07-2019


Het jaarverslag CMWW 2018 is beschikbaar.
In dit jaarverslag nemen we u mee in de verhalen van mensen die op een of andere manier betrokken zijn geweest bij het CMWW in 2018. De verhalen spreken voor zich. Daarnaast uiteraard een inkijk in de productie en de bedrijfsvoering van CMWW.
Ik wens u veel leesplezier en mocht u de mooie papieren versie willen ontvangen dan stuur even een mail naar j.v.d.venne@cmww.nl of naar info@cmww.nl. U kunt uiteraard ook gewoon even binnen lopen op het hoofdkantoor Pr. Beatrixstraat 1a Brunssum.

Namens bestuur CMWW, Jan van de VenneHet “Groene Monster” gaat met pensioen, de activiteiten bus van het ambulant JJW is vervangen.

Geplaatst op: 03-07-2019


Na jarenlange trouwe dienst als vervoersvoorziening, eerst als hotelbus voor het vervoer van gsaten in Portugal, daarna vele jaren als belbus voor ouderen van Brunssum en de laatste jaren als activiteitenbus voor de jeugd in Brunssum en onderbanken, kan de bus nu gaan rusten.
Mede dankzij een behoorlijk aantal sponsoren heeft het ambulant jongerenwerk een nieuwe “Tweedehandse” activiteitenbus gekregen.
Zo kunnen ze weer veel jaren de jeugd activiteiten op locatie aanbieden.
Wij danken de sponsoren alvast voor hun bijdrage. Er is nog plek voor nieuwe sponsoren (bij vragen bel Ralf Stoffels 06-52875135)
Bedankt:
Rockmart Kantoormeubelen
Asens ICT group
Premio Autoservice en Banden
Jan heuts verfwerken
Diederen Green technology
Ponos Arbodiensten
Realxatwork
Sonestra
Taxi Ruijters HeerlenKwaliteitsonderzoek Voorschoolse educatie Peuteropvang Pimpeloentje CMWW Brunssum

Geplaatst op: 20-06-2019


Kwaliteitsonderzoek
voorschoolse educatie

Samenvatting

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 15 april 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de voorschoolse educatie op kinderdagverblijf Pimpeloentje. Voorschoolse educatie wil zeggen dat er extra aandacht is voor peuters die dat nodig hebben, zoals de peuters met een risico op een (taal) achterstand.
De reden voor dit onderzoek is dat wij in 2019 de kwaliteit van de voorschoolse educatie op kinderdagverblijven in Nederland in beeld brengen. Ook onderzoeken we in de groepen 1 en 2 van basisscholen de kwaliteit van de vroegschoolse educatie voor kleuters met een risico op een (taal)achterstand. We noemen dit onderzoek de meting kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie 2019. Dit kinderdagverblijf maakt deel uit van de steekproef die we hebben getrokken. Deze samenvatting is geschreven voor ouders en andere belangstellenden.Informatie en Adviespunt gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen

Geplaatst op: 27-02-2019


Met ingang van 13 maart aanstaande kunt u iedere woensdag
terecht voor al uw vragen.
Tijdstip: Woensdag van 11.00 - 13.00 uur en van 18.30 - 20.30 uur.
Locatie: Het kantoor van het CMWW, adres A Ge Water 20A
Schinveld (naast het gezondheidscentrum).
U kunt vrijblijvend binnenlopen voor informatie en advies en een
kopje koffie of thee. Dit is gratis voor u als inwoner van de gemeente
Beekdaelen.
Ons team van vrijwilligers en professionals heet u van harte
welkom!Vacature: Generalist met achtergrond Maatschappelijk Werk / Sociaal Cultureel werk

Geplaatst op: 06-02-2019


CMWW is op zoek naar een generalist voor een van de Buurt-Welzijn-Teams in Brunssum en/of Beekdaelen 24-36 uur.
CMWW staat voor zelfredzaamheid en burgerkracht. CMWW stimuleert inwoners van Brunssum en Beekdaelen om mee te doen en actief betrokken te zijn bij de samenleving. CMWW is waar mensen zijn: van peuter tot puber, van volwassene tot senior. Zichtbaar, toegankelijk, ondersteunend en faciliterend, met oprechte belangstelling voor ieder mens als uniek individu.

Als generalist van een Buurt-Welzijn-Team heb je een belangrijke rol binnen de gemeente waar je werkzaam bent. Volwassenen, kinderen, gezinnen, individueel of met elkaar wonend in een wijk, staan soms voor moeilijke kwesties, belangrijke vragen of onmogelijke dilemma’s. Zij kunnen dan aankloppen bij CMWW. De rol van de generalist is die van een facilitator; hij/zij maakt het mogelijk dat iedereen die aanklopt in zijn eigen kracht blijft en gebruik maakt van de krachten in zijn eigen omgeving. De generalist werkt vanuit een basishouding dat mensen hun eigen beslissingen nemen, zelf een plan maken samen met voor hen belangrijke mensen uit hun familie of sociaal netwerk, of hun buurt, en met elkaar dit plan uitvoeren. Zij nemen ook het besluit of en zo ja, welke hulp- en/of dienstverleners een bijdrage mogen leveren aan het realiseren van hun plan.

Functie-eisen:
•Een afgeronde HBO opleiding MWD / SCW
•Relevante werkervaring;
•Kennis van- of ervaring met hulpverlening en/of projectmatig werken en /of het werken met vrijwilligers;
•Ervaring met het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën is een pré.

Je beschikt over:
• Sociale- en communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van contacten met de cliënt en de leefomgeving van de cliënt;
• Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• Goed kunnen samenwerken met collega’s en andere disciplines (in- en extern);
• Je bent in staat om een positieve bijdrage te leveren aan een veranderende organisatie;
• Overige kwalificaties: autonome werkwijze, omgevingsbewust, stevige persoonlijkheid, daadkrachtig en slagvaardig;
• Beschikken over eigen vervoer.

Wij bieden:
• Een dienstverband t/m 31-12-2019 voor 24 tot 36 uur per week;
• Salariëring is gebaseerd op de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ralf Stoffels (faciliterend teamleider CMWW) of Jan van de Venne (directeur), tel: 088-4552500. Indien je voldoet aan het profiel, kun je je sollicitatiebrief plus cv mailen naar info@cmww.nl t.a.v. Ralf Stoffels, onder vermelding van sollicitatie GE/BO 2019.1.Vrijwilligers gezocht!

Geplaatst op: 05-02-2019


Vrijwilligers gezocht in wijksteunpunt Brunssum noord!
Graag vragen we jullie aandacht voor onderstaande vacatures!!

We zijn op zoek naar 3 nieuwe vrijwilligers;

1. Gastvrouw/heer voor Samen Eten / Soos

2. Gastvrouw/heer Tekenen&Schilderen

3. Docent Tekenen&Schilderen.
Zonder docent dreigt de teken&schilderclub ermee op te houden.
Hebben jullie tips, dan horen we het graag!
Wijksteunpunt Noord 'het Distelenveld'
Henri Dunantstraat 519, 6441 XR Brunssum

wspn@cmww.nl

088-4552540€ 35.000,- Donatie van Oranje Fonds voor ‘Os Hoes’

Geplaatst op: 05-02-2019


CMWW krijgt een bijdrage van €35.000,- van het Oranje Fonds voor het project Samen Anders, een project rondom Mobility Mentoring® dat vormgegeven wordt in het zojuist geopende ‘Os Hoes’.

Brunssum, 25 januari 2019 –Os Hoes is ontstaan uit het project ‘Samen Anders”. Het is een gezamenlijk initiatief van CMWW, gemeente Brunssum, Krediet Bank Limburg, ISDBOL en Betere Buren. Zij willen als steunpunt dienen voor inwoners die vragen hebben over financiële zaken. Het is een laagdrempelig ontmoetingspunt met inloopmomenten waar inwoners terecht kunnen voor informatie en advies en een kopje koffie of thee. Door inzet van professionals én vrijwilligers (i.p.v. alleen professionals) én de samenwerking tussen de betrokken partijen wil men inwoners die te maken hebben met chronische stress (door geldzorgen of schulden) ondersteunen en coachen om duurzame verandering tot stand te brengen.

Het project richt zich op inwoners van Brunssum die te maken hebben met financiële vragen, geldzorgen en/of schulden. Dit doen zij door te werk te gaan vanuit de werkwijze van Mobility Mentoring®.
Het uitgangspunt van Mobility Mentoring® is het wetenschappelijk inzicht dat chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. Dit vraagt om hulp- en dienstverlening die hier rekening mee houdt. Doordat professionals en vrijwilligers mensen benaderen vanuit gelijkwaardigheid en de aandacht te leggen op positieve waardering voor wat er wél lukt, draagt dit bij aan het doelgerichter handelen van mensen.

De €35.000,- is een bijdrage aan de kosten voor het eerste jaar van het project Samen Anders.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Noot voor de redactie: Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, Adviseur Publiciteit, via nerina.vilchez@oranjefonds.nl of 030 23 39 348.
Voor informatie over CMWW neemt u contact op met Ineke Stegink, Projectleider Samen Anders/Os Hoes, via i.stegink@cmww.nl of 088 455 25 00Taalcafé Onderbanken

Geplaatst op: 11-12-2018


Zie bijgevoegde informatie over het nieuwe Taalcafé in Schinveld
Vanaf 15 januari openen bibliotheek Landgraaf-Onderbanken en CMWW een Taalcafé in Schinveld. U bent welkom om samen met getrainde vrijwilligers aan de slag te gaan met de Nederlandse taal.Vacature Peuteropvang CMWW Brunssum – Onderbanken

Geplaatst op: 11-12-2018


Peuteropvang CMWW Brunssum – Onderbanken
VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER PEUTEROPVANG
10 uur per week in de VVE groep Peuteropvang Bij De Handjes in Brunssum. Het betreft een tijdelijk dienstverband.
Als pedagogisch medewerker onderschrijf je de missie en visie van het CMWW en vertaalt de missie en visie naar het werken in de peuteropvang.
De Peuteropvang CMWW maakt deel uit van het netwerk van het kind en werkt nauw samen met het basisonderwijs, JGZ, en overige ketenpartners.
jouw werkzaamheden:
• Je begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.
• Je werkt vanuit partnerschap samen met de ouders en ketenpartners
• Schept een klimaat binnen de groep dat veilig is en waar kinderen zich gestimuleerd voelen.
• Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling.
• Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband.
• Je houdt de ontwikkeling van kinderen bij en informeert jouw betrokkenen hierover.
• Stemt met collega’s de dagindeling af en de verdeling van werkzaamheden.
• Je zorgt voor een goede overdracht.
• Je neemt deel aan kind bespreking, teamoverleg, koppel(s)overleg VVE
• Bent voortdurend in ontwikkeling en stelt je eigen ontwikkelplan op.
Wie ben jij:
• Je neemt initiatief en komt met creatieve ideeën.
• Je bezit over een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je hebt werkervaring in het werken binnen de peuteropvang.
• Je bezit over een diploma die je kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker , voorkeur voor niveau 4
• Je bezit over een 3F en VVE certificaat.
• Je beheerst de Nederlandse taal
• Beschikt over een VOG
Wij bieden jou:
• Een dynamische baan met veel ruimte voor eigen invulling.
• Een fijn werkklimaat waarin je altijd terecht kunt bij collega’s en je voortdurend ontwikkelt.
• In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
• Salaris conform de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Enthousiast?
Stuur ons je motivatiebrief per mail en je CV voor 12 december aanstaande.
Faciliterend leidinggevende M. Hoek
m.hoek@cmww.nl
088-4552500
Het team van Bij De Handjes is nieuwsgierig naar je reactie.Verhuizing Peuteropvang 'T Pieëpelke van Jabeek naar Bingelrade per 16 november

Geplaatst op: 15-11-2018


Betreft: Verhuizing ‘t Pieepelke

Brunssum 5-11-2018

Beste ouders/verzorgers,

Met deze brief willen wij u opnieuw informeren over de verhuizing van peuteropvang ‘t Pieepelke.

Peuteropvang ’t Pieepelke zal met ingang van maandag 19 november aanstaande gehuisvest zijn in basisschool De Zeveneik in Bingelrade.

De verhuizing naar Bingelrade hebben wij gepland op vrijdag 16 november. Dat betekent dat uw peuter op vrijdag 16 november de peuteropvang niet kan bezoeken. Wij bieden daarom in week 46 de peuteropvang aan op maandagochtend 12 november / dinsdagochtend 13 november en woensdagochtend 14 november.

We zijn blij met de nieuwe locatie die de gemeente Onderbanken voor Peuteropvang ’t Pieepelke gerealiseerd heeft . De nieuwe locatie voldoet aan alle eisen die aan een veilige leer- en speelomgeving voor peuters gesteld worden.
Met de verhuizing naar basisschool De Zeveneik zal Peuteropvang ’t Pieepelke de doorgaande ontwikkelingslijn optimaal realiseren.

De nieuwe gegevens zijn:

• Peuteropvang ‘t Pieepelke
Dorpsstraat 110
6456 AG Bingelrade
Tel.088-4552578
peuteropvangjabeek@cmww.nl

LRK nummer 136039327

Openingstijden

Openingstijden
maandag : 8.30 u. - 11.50 u.
woensdag : 8.30 u. - 11.50 u.
vrijdag : 8.30 u. - 11.50 u.

U bent van harte welkom met uw peuter op maandag 19 november.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groeten,

Marjo Hoek
Facilitator Peuterspeelzaalwerk CMWW Brunssum-Onderbanken
Tel. 088-4552500
M.hoek@cmww.nlDonatie Oranje Fonds voor project next step Perron045

Geplaatst op: 01-10-2018


CMWW krijgt een bijdrage van €65.000,- van het Oranje Fonds
voor het project Next Step Perron045.

Brunssum, 27 September 2018 – Next Step Perron045 is een van de 21 projecten van het programma Meer Kansen voor Jongeren van het Oranje Fonds. Binnen het programma Meer Kansen Voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds vrijwilligersinitiatieven gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De initiatieven ondersteunen de jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere participatie in de samenleving.

Next Step Perron045 richt zich op jongeren in Zuid Limburg in de leeftijd van 16 tot 27 jaar oud met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en wil hen uit een kwetsbare positie halen en weer terug laten keren in de maatschappij met een toekomstperspectief. Dit doen wij door te werk te gaan vanuit de grondhouding ‘werken vanuit sociale netwerk strategieën’. Jongeren te matchen aan een vrijwillige coach. De jongeren te faciliteren om in samenwerking met zijn familie en sociaal netwerk en de vrijwillige coach een plan voor de toekomst te maken. Hierbij indien nodig te ondersteunen met professionele hulpverlening en te verbinden aan het Talenthouse van het jongerenwerk. Met deze aanpak streven wij naar het voorkomen van grote maatschappelijke problemen voor de genoemde doelgroep. Next Step heeft vanaf 2012 ervaring met deze aanpak en wil deze uitbreiden naar een nieuwe (moeilijker)(diverse) doelgroep en nu ook richting werk. De methodiek is vernieuwd en met die vernieuwde methodiek gaan vrijwilligers de komende 3 jaren zo’n 90-120 jongeren van die doelgroep begeleiden. Een ander nieuw aspect is dat er ditmaal gekozen is voor een alliantiepartner: Levanto groep. De gedachte hierachter is dat het CMWW en Levanto verschillende organisaties zijn met verschillende expertise en rollen die elkaar nodig hebben om succesvol te zijn in het activeren van kwetsbare jongeren.

De €65.000,- zijn in eerste instantie bedoeld voor het eerste jaar van het programma Meer Kansen voor jongeren dat loop t/m augustus 2019.


Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.Hoe te handelen bij vragen, tips in zaak Jos Brech / Nicky Verstappen

Geplaatst op: 24-08-2018


Waarvoor kunt u bellen?
Het speciale telefoonnummer 088 – 16 88 999 van de politie in Limburg is tot 31 augustus van 8.00 uur ’s morgens tot 22.00 uur ’s avonds bereikbaar. Na die tijd, en bij drukte, wordt er automatisch doorgeschakeld naar ons reguliere servicecentrum van de politie (09008844). De gesprekken die binnenkomen zijn verschillend van aard. Naast tips over de verblijfsplaats zijn er ook gesprekken met mensen die vragen of zorgen hebben over de periode dat de verdachte vrijwilliger was bij de scouting of werkzaam bij de peuterspeelzaal. Er zijn ook mensen die andere informatie delen over Jos Brech. Het telefoonteam is voorbereid op al deze vragen.

Naast het speciale telefoonnummer van de politie in Limburg kan informatie over de verblijfsplaats van Jos Brech ook vertrouwelijk worden doorgegeven via Team Criminele Inlichtingen, via telefoonnummer 079-3458999 of anoniem via Meld Misdaad anoniem: 0800-7000.Vrijwilligerscentrale Onderbanken bij Aan de Bleek

Geplaatst op: 02-08-2018


In het kader van samen meerwaarde creëren heeft CMWW met Cicero gezocht naar mogelijkheden om meer samen te kunnen optrekken.
Zo is de vrijwilligerscentrale Onderbanken van CMWW sinds begin juni gehuisvest in het Zorgcentrum Aan de Bleek, A Ge water 1, in Onderbanken.
Daarnaast zijn er met succes verschillende gezamenlijke activiteiten uitgevoerd met Gezellig Onger Os van CMWW, Dagverzorging Aan de Bleek en Activiteitenbegeleiding Aan de Bleek.
We plannen ca. 6-8 bijeenkomsten per jaar in gezamenlijk overleg. Dit kan zowel bij CMWW als bij Aan de Bleek plaatsvinden, afhankelijk van de gekozen activiteit.
De evaluatie heeft uitgewezen dat dit een welkome aanvulling op het programma is. Daarnaast kunnen we goed naar elkaar doorverwijzen en bekijken welke cliënt het best past bij welke opvang.
We weten elkaar inmiddels goed te vinden. Dit zien we terug aan de korte lijntjes zowel op het gebied van de dagbesteding alsook vanuit de vrijwilligerscentrale. Er is ook een vraag gekomen om in de toekomst samen te werken met de rollatorkeuringen. Voor Samen voor Elkaar hebben we al eerder contact gelegd met Aan de Bleek. Sindsdien organiseren ze in onderlinge samenwerking jaarlijks een bbq en een ontbijt voor iedereen die het leuk vindt.

CMWW is blij met de fijne samenwerking met Cicero en zo kunnen we samen meer betekenen voor de inwoners van Onderbanken.

Jan van de VenneJaarverslag 2017 CMWW

Geplaatst op: 27-07-2018


Het jaarverslag 2017 CMWW is uitgebracht. Hierin kunt u verschillende verhalen lezen van mensen die op een of andere manier met CMWW van doen hebben. Daarnaast worden uiteraard cijfers en resultaten getoond over 2017.
Klik hierboven op "Bekijk de bijgevoegde PDF". Ik wens u veel leesplezier en mocht u een schriftelijk exemplaar willen ontvangen dan meldt u zich bij info@cmww.nl
Jan van de Venne, Directeur CMWWAfsluiten schooljaar Peuteropvang Brunssum

Geplaatst op: 07-06-2018


UITNODIGING AAN ALLE PEUTERS EN OUDERS
Op woensdag 4 juli sluiten we samen met alle peuteropvang locaties in Brunssum het schooljaar 2017/2018 af met een te gekke theater voorstelling “ZOET” in het Open lucht theater Park Brunssum. Bij slecht weer gaan we naar de sporthal. Bij twijfel over het weer kun je om 9 uur bellen naar je peuteropvang. Die dag is de peuteropvang gesloten.
Na de voorstelling gaan we samen onder begeleiding van Jeroen Mathhes / Risk – Care, dol bewegen! Om 12 uur sluiten we met alle peuters samen af met een gezamenlijke pick-nick. Je hoeft niets mee te nemen. Voor een lekkere lunch wordt gezorgd.
Elke peuter is welkom onder begeleiding van een ouder/verzorger.

Wanneer:
4 juli
Waar:
Open lucht theater in het Park
Hoe laat:
10 uur start voorstelling
11 uur bewegen met Jeroen
12 uur pick-nickVerhuizing Pukkio

Geplaatst op: 07-06-2018


Beste ouders/verzorgers,

Met deze brief willen wij u informeren over de verhuizing van peuteropvang Pukkio.

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling! Met ingang van het nieuwe schooljaar, 20 augustus, zal peuteropvang Pukkio verhuizen naar de Titus Brandsmaschool aan de Gasperisstraat 5 6441 JJ Brunssum. OP dit moment werken we hard aan alle voorbereidingen om voor de peuters een geweldige speel- en leer omgeving te realiseren. Samen met de Titus Brandsmaschool vormt peuteropvang Pukkio een VVE koppel, voor- en vroegschoolse educatie. Samenwerken aan de doorgaande ontwikkellijn zal vanaf het nieuwe schooljaar nog beter uitgevoerd gaan worden. Het beweegonderwijs zal aan de peuters aangeboden worden in de speelzaal in de school.

Om aan te sluiten bij de openingstijden van de school zal peuteropvang Pukkio vanaf 20 augustus geopend zijn op:
Maandag 8.45-11.45 uur 12.30-14.30 uur
Dinsdag 8.45-11.45 uur
Woensdag 8.45-11.45 uur
Donderdag 8.45-11.45 uur 12.30 -14.30 uur

Ouders die in aanmerking komen voor Kinderopvang Toeslag dienen tijdig de toeslag aan te vragen voor de nieuwe locatie . Zodra het CMWW het nummer ontvangt van de inschrijving in het LRK zullen wij u hierover informeren.

We kunnen ons voorstellen dat u samen met uw peuter de nieuwe locatie wil bekijken? Het team zal graag samen met u bespreken hoe elke peuter kan wennen aan de nieuwe speelomgeving.


Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groeten,

Marjo Hoek
Facilitator Peuterspeelzaalwerk CMWW Brunssum-Onderbanken
Tel. 088-4552500
M.hoek@cmww.nlVerandering in het doorstromen naar de VVE-groep (voor- en vroegschoolse opvang).

Geplaatst op: 05-06-2018


Betreft: Aanbod voorschool vanaf 2,5 jaar

Brunssum 05-06-2018

Beste ouders/verzorgers,

Met deze brief willen wij u informeren over de leeftijd waarop kinderen doorstromen naar de VVE-groep (voor- en vroegschoolse opvang).

Binnen de Peuteropvang/voorschool CMWW-stromen kinderen vanaf 3 jaar door naar de VVE-groep tenzij ouders en pedagogisch medewerkers vinden dat een kind daar eerder of later aan toe zou zijn.

Dat gaat veranderen met ingang van september 2018.

Op advies van de Onderwijs Inspectie en in overleg met de gemeente Brunssum zal het CMWW vanaf september 2018, kinderen vanaf 2,5 jaar door laten stromen naar de VVE-groep. Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen daardoor deelnemen aan het VVE-programma gedurende 10 uur per week. Op deze manier ontstaat er een ruimere periode om elk kind te ondersteunen en gezamenlijk voor te bereiden op de basisschool.

Wanneer blijkt dat uw kindje met 2,5 jaar nog niet toe is aan de VVE-groep kan in overleg met de mentor de mogelijkheid besproken worden om uw kind iets langer in de 2 jarigengroep te plaatsen, indien daar de mogelijkheid voor is.

Oudercommissies en teams zijn uitgenodigd om gezamenlijk naar de invulling van de 10 uur VVE te kijken en te bespreken of de dagdelen passend zijn voor de leeftijdsgroep.

DEBICARE zal u een nieuw contract aanbieden waarop de nieuwe doorstroomdatum van uw kindje staat vermeld. De doorstroomdatum zal dus eerder plaatsvinden. Voor ouders die in aanmerking komen voor Kinderopvang Toeslag is het belangrijk om tijdig uw Kinderopvang Toeslag aan te vragen voor 10 uur per week.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze brief dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met DEBICARE 0180-555911 of het CMWW 088-4552500.


Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groeten,

Marjo Hoek
Facilitator Peuterspeelzaalwerk CMWW Brunssum-Onderbanken
Tel. 088-4552500
M.hoek@cmww.nlAfgelopen week de laatste lessen afgerond in het kader van De Week van het Geld 2018.

Geplaatst op: 05-06-2018


Afgelopen week de laatste lessen afgerond in het kader van De Week van het Geld 2018.
Aan de kick-off bijeenkomst op 12 maart hebben 4 basisscholen uit Brunssum deelgenomen. Daarop volgend heeft het CMWW in samenwerking met Kredietbank Limburg 3 lessen verzorgd aan groep 8 op 6 basisscholen. Doel van de lessen was kinderen bewust maken van hoe om te gaan met geld. Wat kost een mobiele telefoon, wat zijn vaste lasten en hoeveel geld geef je uit aan boodschappen? Bij de laatste les zijn de kinderen naar de supermarkt gegaan om voor een beperkt budget een gezonde lunch te halen, die ze daarna natuurlijk zelf mochten opeten. Veel enthousiaste reacties gekregen van de leerkrachten en kinderen.
Bedankt aan de supermarkten die hebben meegewerkt: Jan Linders, Plus Quaedvlieg, Aldi en Firma Derrez-Monfrance.Faalangst trainingen voor jongeren

Geplaatst op: 04-05-2018


Faalangst training BOF (Beter omgaan met falen)

FaalAngst: Je kunt er wat aan doen!
Denk jij wel eens: “Ik kan het niet.” “O nee, ik ga vast weer een onvoldoende halen.” “Iedereen kijkt naar me, ze vinden me vast dom.” Tijdens een proefwerk: “Ik weet de eerste opdracht al niet, laat staan dat ik de rest weet.” Of herken jij de volgende gevoelens/gedrag voor een proefwerk of presentatie: Paniek, Stress, Angst, Onzeker, Hartkloppingen, Zweten, Stotteren, Dan is de BOF training iets voor jou! Faalangst is niets om je voor te schamen Een op de tien leerlingen heeft last van faalangst. Vaak is dat duidelijk, soms zorgt een jongere ervoor dat zijn probleem onzichtbaar blijft. Faalangstige jongeren hebben de neiging om vanuit mislukkingen te kijken naar hun ontwikkeling. Successen schrijven ze toe aan anderen. Tijdens de “Beter Omgaan met Faalangst” training kun je leren hoe om te gaan met je faalangst. In een aantal bijeenkomst leer je, door middel van verschillende oefeningen, samen met andere jongeren, hoe je je faalangst de baas kan worden.

Wilt u meer informatie over deze training, neemt u dan contact op met het hoofdkantoor van het CMWW: 088-4552500 (Lieke Mevis).Ouderavond peutervang ’t Hummelhutje

Geplaatst op: 20-03-2018


Ouderavond peutervang ’t Hummelhutje

Grote belangstelling bij ouders om met elkaar, het team van ’t Hummelhutje en de Vve coach in gesprek te gaan over de ondersteuning aan het jonge kind.Afronding projectfase perron045

Geplaatst op: 07-03-2018


Na een projectperiode van 5 jaar sluit Perron045 een hele leerzame fase af. Een periode waarin we als werkers hebben gestoeid met projectmatig werken, het vinden en verbinden van vrijwilligers en het faciliteren van de doelgroep; jongeren zonder diploma en/of werk. In 5 jaar heeft Perron045 in samenwerking met 40 mentoren circa 150 jongeren een duw in de goede richting mogen geven. Met veel plezier en passie hebben we vele bindingsdagen, speeddates, workshops, trainingen en presentaties georganiseerd.
Hierbij bedanken wij alle vrijwilligers voor hun grootste inzet.
Gemeente Brunssum
en Gemeente Onderbanken danken wij voor de financiële steun en vertrouwen vanaf de start tot heden.
Ook Oranje Fonds VSBfonds en Zorg van de ZaakFoundation verleenden een enorme financiële bijdrage.
Door de bijdrage van VSBfonds heeft Perron045 in 2016-2017 kunnen werken aan de methodiekontwikkeling en beschrijving hiervan.
Nu mag Perron045 verder doorontwikkelen als basis voorziening van CMWW onder het projectleiderschap van Anouk Degenhardt-Gielkens!

Bijgevoegde afbeelding: Geen beschrijving ingesteld. Afbeelding Vandaag 00:46:28.JPG Klik om een voorbeeld van de volledige pagina te openen.Taalcafé in de wijk

Geplaatst op: 07-03-2018


Taalcafé in Brunssum!

Wil je graag dat je de Nederlandse taal beter gaat beheersen?
Wil je uit de sociale isolement komen?

Dan wil ik je graag uitnodigen voor het Taalcafé in De Hoeskamer te Brunssum.

Er kunnen 20 deelnemers meedoen. Tijdens de bijeenkomsten wordt er geoefend met de taal d.m.v. het lezen van boeken, spreken, luisteren en schrijven.
Dit is geen cursus maar een extra activiteit voor mensen die niet terecht kunnen bij het Arcus of ergens anders en toch de taal willen oefenen.
Verder zullen deelnemers tijdens de bijeenkomsten worden ondersteund door 3 vrijwilligers.

Aanmelding is niet nodig. Woensdagochtend 28 maart 2018 om 10.00 uur start het en daarna iedere laatste woensdag van de maand.
Zie bijlage voor meer informatie.

Wil je zelf aanschuiven of weet je iemand voor wie dit een prima aanbod is, schroom niet en loop binnen of zoek contact met ondergetekende.

Angelica Holtus tel: 06-51273427.Aangiftecampagne 2018 van start

Geplaatst op: 28-02-2018


Aangiftecampagne 2018 van start
Den Haag, 28 februari 2018
Vanaf morgen doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017. De Belastingdienst gaf
vandaag het startsein voor de aangifteperiode. Dit jaar hebben 7,9 miljoen mensen een uitnodiging
ontvangen om aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers. Aangifte doen
kan ook dit jaar weer tot 1 mei. Mensen die voor 1 april aangifte doen, horen vóór 1 juli of zij geld
terugkrijgen of moeten betalen.
Goed kijken
“We vinden het heel belangrijk dat iedereen zijn eigen aangifte goed controleert en aanvult waar
nodig”, vertelde Eline Spros, directeur Particulieren van de Belastingdienst. “Om het makkelijk te
maken, hebben we veel gegevens vooraf ingevuld. Zo gaat de aangifte niet alleen sneller, het
vermindert ook de kans op onbewuste fouten. Maar, wij kunnen niet alles weten. Daarom moeten
mensen wel goed kijken naar de gegevens die we voor hen hebben ingevuld en deze aanvullen waar
nodig. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor de aangifte die ze indienen.“
Hulp bij aangifte
Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018
weer terecht bij de Belastingdienst en bij veel maatschappelijke organisaties, sociaal werkers,
wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Ook
steeds meer bibliotheken openen hiervoor hun deuren. Maatschappelijke organisaties zijn van grote
waarde voor de Belastingdienst. Hun netwerk stelt de Belastingdienst in staat mensen die hulp nodig
hebben bij het doen van aangifte te bereiken. Daarom ondersteunt de Belastingdienst deze
organisaties hierbij, onder andere met een online kenniswerk. Mensen kunnen uiteraard ook terecht
bij fiscaal dienstverleners.
Aangifte doen
Aangifte doen is vanaf morgen mogelijk via Belastingdienst.nl/aangifte. Daar staat ook het antwoord
op de meeste vragen. Via sociale media of de Belastingtelefoon kunnen mensen vragen stellen. Het is
verder mogelijk een afspraak te maken via de Belastingtelefoon om geholpen te worden op één van
de locaties van de Belastingdienst.Gisterenmiddag de aftrap van de cursus -Peuters in actie- door Jeroen Matthes van Riskcare Preventie in de vorm van een inspiratiebijeenkomst voor ons team.

Geplaatst op: 31-01-2018


.Gisterenmiddag de aftrap van de cursus -Peuters in actie- door Jeroen Matthes van Riskcare Preventie in de vorm van een inspiratiebijeenkomst voor ons team.

Doel van deze 2½ jaar durende cursus is het samen komen tot een kwaliteitsimpuls bewegen voor onze peuters. De cursus omvat maatwerkbijeenkomsten voor het team, 12 weken lang beweeglessen voor de drie-jarigen door Jeroen Matthes waarin wij kunnen 'afkijken' hoe we peuters op de juiste wijze kunnen laten bewegen, observaties en coaching van de PM-ers op locatie, ouders betrekken en enthousiast maken en plenaire bijeenkomsten voor alle teams van de Peuteropvang Brunssum.
Een vol programma in een hoofdzakelijk praktische cursus, gewoon doen......
Team Paddestoel heeft er veel zin in!Gezocht activiteitenbegeleider dagopvang CMWW + begeleider voorziening WijkBelBus Brunssum totaal 18 uur

Geplaatst op: 25-01-2018


De activiteitenbegeleider van CMWW organiseert passende dagbesteding door middel van het aanbieden van activiteiten gericht op welzijn en minder op zorg.
Bij de dagopvang geven de deelnemers zelf aan welke activiteiten ze willen doen.
De activiteiten variëren van spelletjes ( o.a. ook geheugenspelletjes), bewegingsactiviteiten, knutselen, uitstapjes en ook eventueel educatie.
De activiteitenbegeleider stimuleert en begeleidt de deelnemers daar waar nodig.
Draagt zorg voor een veilig en sociaal klimaat binnen de groep deelnemers.
Verschaft advies aan mantelzorgers en andere betrokkenen indien noodzakelijk. Te denken valt aan plotselinge lichamelijke achteruitgang of gedragsverandering van de deelnemer.
Is verantwoordelijk voor verslaglegging en administratieve gegevens van n.a.w. gegevens van deelnemer en contactpersoon.
Draagt zorg voor de juiste terugkoppeling naar Tafeltje Dekje (maaltijden) en de Wijkbelbus voor vervoer.
Heeft affiniteit met ouderen, is creatief en ervaring met zorg is een pré.
Is bekend met het werken met vrijwilligers en heeft een coachende houding.
Is in het bezit van een BHV diploma of tenminste een diploma reanimatie en eerste hulp bij ongelukken.
Is in het bezit van een diploma activiteitenbegeleider of medewerker maatschappelijke zorg (mbo)

Als activiteitenbegeleider + begeleider WijkBelBus werk je samen met andere disciplines of externe organisaties.

Salariëring is gebaseerd op de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ralf Stoffels, tel: 088-4552500. Indien je voldoet aan het profiel, kun je je sollicitatiebrief plus cv mailen naar info@cmww.nl t.a.v. Ralf Stoffels, onder vermelding van sollicitatienummer 2018.01Hulp bij belastingaangifte voor ouderen door CMWW 2018

Geplaatst op: 19-01-2018


Ouderen (55+) in Brunssum en Onderbanken krijgen dit jaar weer hulp bij het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting. CMWW Ouderenwerk biedt ook in 2018 deze steun aan. Daarvoor staat een team van deskundige vrijwilligers klaar. Zij zijn u graag van dienst bij het invullen en versturen van uw aangifte over het jaar 2017. U ontvangt een papieren exemplaar van de aangifte. Het Belastingteam gaat natuurlijk vertrouwelijk met uw gegevens om.

Via het telefoonnummer 06 52885482 kunnen ouderen zich vanaf donderdag 1 februari
´s morgens aanmelden voor het invullen van hun belastingaangifte. Wilt u een afspraak in Onderbanken dan is het telefoonnummer 088 455 25 90. U kunt zich ook opgeven door een e-mail te sturen naar belastingteam@cmww.nl of een formulier in te vullen op de site van het CMWW www.cmww.nl. U vindt het formulier op de site onder Belasting in het blad Wat wij bieden.

Aanmelden kan van 1 februari tot 2 maart. Telefonisch aanmelden is mogelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 9 tot 12 uur. De invulperiode begint op vrijdag 2 maart en eindigt op vrijdag 13 april.

De plaatsen waar u terecht kunt voor de hulp bij het invullen van uw belastingaangifte zijn:
• Brunssum Centrum CMWW Beatrixstraat 1a ‘s morgen en maandagmiddag
• Brunssum Centrum Bibliotheek Rumpenerstraat 146 donderdag- en vrijdagmorgen
• Brunssum West Barbarahoes Zonnestraat 3, Treebeek woensdag- en vrijdagmorgen
• Brunssum Noord Distelenveld H Dunantstraat 519 dinsdag- en woensdagmiddag
• Onderbanken CMWW-gebouw A ge water 20a, Schinveld donderdagmiddag

Voor het invullen van uw aangifte is een actieve DigiD-code (gebruikersnaam & wachtwoord) nodig. Gehuwden moeten allebei beschikken over een eigen DigiD. Deze code dient u mee te nemen naar de afspraak.

Heeft u geen actieve DigiD dan kunt u die vooraf aanvragen op internet. Wilt u hulp bij de aanvraag dan kunt u ook daarvoor vanaf woensdag 1 februari een afspraak maken via het telefoonnummer 06 52885482 of voor Onderbanken 088 455 25 90.

De kosten voor de hulp bij de belastingaangifte zijn €15 per aangifte, ook voor een gezamenlijke aangifte van geregistreerde partners. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van de afspraak.

CMWW, afdeling Ouderenwerk
Beatrixstraat 1a
6443 AK Brunssum
Telefoon 06 52885482Programma boodschappenplusbus

Geplaatst op: 28-12-2017


Kijk voor het nieuwe programma op de website bij activiteiten

https://cmww.nl/activiteiten/link/94/boodschappen-plus-busWegwijzer ISDBOL

Geplaatst op: 16-10-2017


ISDBOL helpt mensen die financiële problemen hebben met de wegwijzer.

https://www.youtube.com/watch?v=DPTkH_LyDLA&feature=youtu.be


Toegang tot schulddienstverlening ligt voor Brunssum en Onderbanken bij CMWW.Raad Brunssum On Tour

Geplaatst op: 14-09-2017


Op woensdag 13 september hebben een aantal raadsleden van de gemeente Brunssum CMWW bezocht. Zo hebben ze kennis kunnen nemen van alle bezigheden in de Peuteropvang en de afdeling welzijn van CMWW. Wij vonden het een fijn initiatief en blij met alle alle vragen die de raadsleden gesteld hebben. We hopen dat het beeld van CMWW weer wat meer compleet geworden is.
Wij vonden het een fijne bijeenkomst. Jan van de VenneJaarverslag CMWW 2016 beschikbaar

Geplaatst op: 27-07-2017


Het jaarverslag 2016 van CMWW Brunssum Onderbanken is beschikbaar. In dit jaarverslag kunt u lezen welke activiteiten zoal door CMWW uitgevoerd worden, hoeveel vrijwilligers en personeel hierbij actief zijn en welke financiële middelen er ingezet worden.
Indien u een afgedrukt exemplaar wenst te ontvangen dan wendt u zich tot j.v.d.venne@cmww.nl.GGZ inloop in Onderbanken

Geplaatst op: 20-07-2017


Per 1 augustus 2017 verzorgt CMWW in samenwerking met Mondriaan de GGZ inloop in de locatie A ge Water 20a in Schinveld. De inloop is 2 dagdelen per week geopend (dinsdag 13.00u - 16.30u en donderdag 10.00u – 13.30u). Tijdens de openingsuren van de inloopfunctie is er altijd minimaal 1 professionele begeleider aanwezig die ondersteund wordt door vrijwilligers.

De inloopfunctie is geen doel op zich, maar een middel om bezoekers te activeren. Met de inloop beogen wij sociaal isolement bij bezoekers (GGZ-doelgroep) te voorkomen en het maatschappelijk verkeer te bevorderen. Tijdens de inloop staat ontmoeting centraal, daarnaast kunnen bezoekers desgewenst deelnemen aan de activiteiten die er georganiseerd worden.

De GGZ- doelgroep betreft mensen die veelal bekend zijn met (langdurige) psychische, psychiatrische of psychosociale problematiek. Een aantal van hen heeft moeite met het structureren van de dagelijkse bezigheden, bevinden zich in een sociaal isolement en hebben een laag zelfvertrouwen. Een groot deel van de bezoekers maakt naast de inloop ook gebruik van andere voorzieningen zoals de dagbesteding, ambulante begeleiding, begeleid zelfstandig wonen of beschermd wonen, behandeling, re-integratie, sociale werkplaats of vrijwilligerswerk.

Wilt u meer informatie over de GGZ inloop van het CMWW? Neemt u dan contact op met Nadine of Margret van het buurtwelzijnsteam Onderbanken via 088-4552590.Derde jaar subsidie samen Actief

Geplaatst op: 07-04-2017


Het CMWW in Brunssum ontvangt voor het derde achtereenvolgende jaar een subsidie voor het project Samen Actief. De 5.000 euro subsidie voor het project waarin de zelfredzaamheid van de burger centraal staat, komt van het Oranje Fonds.

Doel is om ervoor te zorgen dat de burger eerder de eigen regie over het leven terug krijgt en hierdoor minder afhankelijk is van langdurige individuele zorg. Dit derde jaar staat de aanpak van individuele (schuld)hulpverlening centraal.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks zo'n 9300 sociale initiatieven in Nederland en op de Nederlandse Antillen. Dat zorgt ervoor dat mensen uit een sociaal isolement komen, zich weer inzetten voor de ander en elkaar kunnen ontmoeten.Vrijwilligersmarkt in de Brikke Oave te Brunssum

Geplaatst op: 30-03-2017


Op Zaterdag 22 april Vrijwilligersmarkt in de Brikke Oave te Brunssum van 14.00 tot 16.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de vrijwilligerscentrale tel: 088-455 2533/06-54103234
Openingstijden:
Maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 9.30-12.30 uur.
E-Mail adres: vrijwilligerscentrale@brunssum.nlGezond bewegen en eten in Bredeschool Centrum

Geplaatst op: 22-03-2017


In de Bredeschool Centrum samen met partners Risk Care, ouders, JGZ , sporten Brunssum, body care en scouting aan de slag met gezond bewegen en gezond eten. Ervaren, vragen stellen aan elkaar en deskundigen. Samen bezig met gezondheid en het welzijn van het kind.
Het was een dynamische avond met dank aan Lilian en Ans, Jeroen en Timmo voor de uitstekende organisatie! Heerlijk fruit dankzij Chantal en Susan.
Ook dank aan @Bodycare, @Debundeling fysiotherapie, @Fidelitas, Benito Deane, MeanderGroep Zuid-LimburgJGZ en scouting voor de presentaties en fijne gesprekken met ouders/grootouders.Vrijwilligers gezocht voor peuterspeelzaal jabeek

Geplaatst op: 24-02-2017


Peuterspeelzaal t Pieëpelke Jabeek
Is dringend op zoek naar een vrijwilliger voor minimaal 2 ochtenden per week.
Hij/zij ondersteunt de leidsters bij de dagelijkse werkzaamheden in de peuterspeelzaal. Het werk bestaat o.a. uit het assisteren van de leidsters bij het begeleiden van de kinderen tijdens de activiteiten, het voorbereiden van de activiteiten en het verrichten van lichte huishoudelijke taken.
Ben jij de Persoon die wij zoeken en wil je graag een keer komen kijken of kennis komen maken?
Neem dan contact op met Antoinette Drieman / Simone à Campo:
088-4552578 of mail naar hoofdpieepelkejabeek@cmww.nlDoe iets! Ook bij twijfel

Geplaatst op: 23-02-2017


Kindermishandeling onder de aandacht

Dat een kind thuis wordt mishandeld, is niet altijd
even zichtbaar. Toch moet het stoppen. Daarom is het
belangrijk dat je iets doet. Ook als het maar een vermoeden
is. Met zwijgen wordt het kind niet geholpen.Buitenspeelterrein Bij De Handjes

Geplaatst op: 23-02-2017


Peuterspeelzaal Bij De Handjes is in het nieuwe schooljaar gestart in de Bredeschool Centrum. De KIWANIS en Hoveniers Marcel Diederen hebben de aanleg van een uitdagend buitenspeelterrein mogelijk gemaakt met een royale sponsoring.

Namens alle peuters van peuterspeelzaal Bij De Handjes willen we de KIWANIS en Hovenier Marcel Diederen bedanken.Brede School Langeberg Kinderopvang Humanitas en Peuterspeelzaal de Paddestoel openen samen een kinder-bibliotheek

Geplaatst op: 20-02-2017


Nieuw in Brede School Langeberg:

Kinderopvang Humanitas en Peuterspeelzaal de Paddestoel openen samen een kinder-bibliotheek!


Brunssum, 16 februari 2017

Beste ouders,


In onze locatie openen we met ingang van 16 februari een kinder-bibliotheek! Deze is te vinden in de speelgang.
De peuterspeelzaal en Kinderopvang Humanitas hebben al een aantal boeken in de gezamenlijke bibliotheek geplaatst, maar ook uw bijdrage aan de uitbreiding van onze bibliotheek stellen wij op prijs!

Hoe gaat het gebruik van de bibliotheek in zijn werk?


Het lenen uit de bibliotheek werkt als volgt:

• Het gekozen boek mag voor maximaal 1 maand geleend worden. Geef aan een leidster even door welk boek u meeneemt. Na gebruik kunt u het boek voorzien van uw recensie (recensie-vel is verkrijgbaar via de bibliotheek). Lever de recensie in en plaats het boek terug in de bibliotheek.

Het doneren aan de bibliotheek werkt als volgt:

• Heeft u een kinderboek dat nog in goede staat verkeert maar dat niet (meer) door uw kind gelezen wordt, dan kunt u dit doneren.
• Een leidster zal dit boek voorzien van een sticker zodat herkenbaar wordt dat het boek van de kinderbibliotheek is.
• Wanneer u het boek dat u doneert zelf ook al van een recensie-vel wilt voorzien mag dit natuurlijk.

Wij hopen samen een leuke collectie peuterboeken te verzamelen en een bibliotheek in te richten waar iedereen met plezier een boekje wilt komen lenen!

Vriendelijke groet,

Leidsters PSZ de Paddestoel en Kinderopvang HumanitasWie Wat Waar

Geplaatst op: 16-02-2017


Op de website van CMWW is een totaal overzicht geplaatst van de welzijn activiteiten, locaties en betrokken medewerkers en vrijwilligers geplaatst. Dit document is te downloaden (zie tabblad activiteiten), of

http://intranet.cmww.nl/beheer/images/WIE_WAT_WAAR_2016.1_PDF_zonder_abc.pdf


Dit overzicht kan behulpzaam zijn voor inwoners, maar vooral ook voor onze samenwerkingspartners. Zegt het VOORT!!Oudercommissies Peuterspeelzalen

Geplaatst op: 02-02-2017


Vanaf 1 januari 2017 wordt de volgende stap in het harmonisatietraject van peuterspeelzalen en kinderopvang gezet. De Medezeggenschap voor het peuterspeelzaalwerk wordt ondergebracht bij de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat vanaf 2017 elke peuterspeelzaal een oudercommissie moet hebben. De oudercommissie is een vertegenwoordiging van de ouders van een peuterspeelzaal. Een oudercommissie is in Nederland een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. De oudercommissie adviseert over verschillende zaken, zoals:
• het Pedagogisch beleid
• voeding/opvoeding//veiligheid en gezondheid
• openingstijden
• spel- en ontwikkel activiteiten
• klachten en klachtenregeling
• de prijs van de opvang.
Medezeggenschap van ouders, in de vorm van adviesrecht betekent dat ouders in de peuterspeelzalen op diverse zaken inspraak krijgen. Het belangrijkste hiervan is het adviesrecht op de pedagogische kwaliteit. Een oudercommissie kan tevens partner zijn in het organiseren van activiteiten binnen de peuterspeelzaal.Hulp bij belastingaangifte ouderen

Geplaatst op: 13-01-2017


CMWW Brunssum & Onderbanken biedt dit jaar ouderen 55plus weer hulp bij hun belastingaangifte. Daarvoor staat een team van deskundige vrijwilligers klaar. Zij zijn u graag van dienst bij het invullen en versturen van uw aangifte over het jaar 2016. U ontvangt een papieren exemplaar van de aangifte. Het belastingteam gaat natuurlijk vertrouwelijk met uw gegevens om.

Via het telefoonnummer 088 455 25 16 kunnen ouderen zich vanaf woensdag 1 februari ´s morgens aanmelden voor het invullen van hun belastingaangifte. Wilt u een afspraak in Onderbanken dan is het telefoonnummer 088 455 25 90. U kunt zich ook opgeven door een e-mail te sturen naar belastingteam@cmww.nl of een formulier in te vullen op de site van het CMWW www.cmww.nl. U vindt het formulier op de site onder Belasting in het blad Wat wij bieden.Vrijwilligerscentrale Brunssum nieuwe plek

Geplaatst op: 09-01-2017


Nieuwe plek voor de Vrijwilligerscentrale Brunssum
Na een tijdelijk verblijf bij de Bibliotheek in Brunssum, heeft de Vrijwilligerscentrale nu een plekje gevonden binnen het hoofdkantoor van CMWW. Voor deze locatie is gekozen door de centrale ligging en is de verbinding met diverse organisaties snel gemaakt.
Vanaf 5 januari 2017 zijn de nieuwe contactgegevens van de centrale:
Prinses Beatrixstraat 1a te Brunssum
Telefonisch is de centrale nog steeds bereikbaar onder tel.nr. 06-54103234 en mailadres: vrijwilligerscentrale@brunssum.nl
De openingstijden van de centrale zijn
Maandag van 13.00 tot 16.00 uur
Donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
In dringende zaken is de centrale, buiten openingstijden, bereikbaar via het algemeen nummer van CMWW: 088-4552500Week tegen Kindermishandeling - van 14 t/m 20 november -

Geplaatst op: 11-11-2016


Jij bent de held
Als ouder heb je altijd het beste voor met je kinderen. De liefde is onvoorwaardelijk. Je wil ze zo goed mogelijk opvoeden. Ze laten zien waar ze goed in zijn. Of hoe ze moeten omgaan met anderen en zich alleen kunnen redden in de grote wereld. Dat lukt niet altijd even goed. Er zijn tal van zaken die de opvoeding kunnen beïnvloeden. Vaak zijn dat zelfs dingen waar je als ouder weinig aan kunt doen of veranderen.
Druk, druk, druk
Werk bijvoorbeeld. Om het gezin te kunnen onderhouden, moeten ouders vaak allebei werken. Op het werk moet worden gepresteerd. De baan is bovendien nooit zeker. Eenmaal klaar met werken moeten de kinderen worden opgehaald bij opa en oma of de opvang, moet er worden gekookt, gestofzuigd en voor het slapen gaan moeten de kinderen nog gedoucht. En omdat je ook nog een eigen leven hebt, wil je af en toe ook bijpraten met vrienden of tijd besteden aan andere dingen die je leuk vindt. Maar de kinderen hebben ook aandacht, liefde en een luisterend oor nodig. Af en toe samen spelen, kletsen of samen op de bank tv kijken hoort erbij. Ook in een dag van een ouder zitten maar 24 uur, al zou je vaker willen dat het er meer waren. Je komt altijd tijd tekort.
Stress
Wat als je geen werk hebt? Dan moet je rondkomen van een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering. Rekeningen moeten elke maand gewoon worden betaald en er moet ook elke dag eten op tafel komen. Al het geld dat binnenkomt, vliegt er meteen weer uit. Geld voor een middagje naar de film of voor een lidmaatschap bij een vereniging is er niet. Gebrek aan geld veroorzaakt een hoop stress. Zoveel zelfs dat je vaak nergens anders meer aan kunt denken dan hoe je de eindjes vandaag weer aan elkaar geknoopt krijgt. Aandacht voor de kinderen is dan vaak teveel gevraagd.
Balans
Er zijn nog veel meer situaties waaronder de opvoeding zou kunnen lijden. Een vechtscheiding of het overlijden van een van de ouders kan alles overhoop gooien. Waar het in alle gevallen hierboven aan ontbreekt, is balans. Problemen vragen teveel aandacht en energie. Opvoeden is een bijzaak geworden. Dat kan nare gevolgen hebben voor kinderen. Ze kunnen zich onveilig gaan voelen. Dat heeft veel invloed op hun gedrag en op hun ontwikkeling. Als de stress te groot wordt, kun je dingen zeggen of doen die je eigenlijk helemaal niet wil zeggen of doen. Maar jij bent hun held. Je moet er juist voor zorgen dat je kinderen geen last hebben van jouw problemen. Ze hebben recht op een zorgeloze jeugd. Het is tenslotte de basis voor de rest van hún leven.
Hulp vragen
Kinderen horen op geen enkele manier te lijden onder de stress van hun ouders. Voorkom dat ze zich niet gehoord of gewenst voelen en trek op tijd aan de bel. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Durf erom te vragen. Dat is het beste voor je kind.
Bel met vragen gerust met het jeugdteam van je gemeente. Het nummer vind je op de website www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl
Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld trekken samen op in de strijd tegen kindermishandeling. Dit artikel is het eerste in een reeks van tien publicaties die de acht gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg het komende jaar in deze huis-aan-huis krant plaatsen.Body Workout 50 +

Geplaatst op: 09-11-2016


Body Workout 50 bij het CMWW in de Rumpenerhal in Brunssum.

In augustus heeft het CMWW in het kader van “gezond ouder worden” de enthousiaste sportinstructrice Jacqueline Smeets bereid gevonden iedere week op de maandagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur een complete body workout te geven in de Rumpenerhal.
Body workout is meer dan alleen bewegen voor ouderen. Het is vooral ook leren luisteren naar je lichaam en op de juiste manier bewegingsoefeningen doen. Door actief te blijven in het algemeen zal je niet alleen je mobiliteit verhogen, ook je evenwicht en coördinatievermogen worden beter. Enkele enthousiaste deelnemers geven hun ervaringen weer. Zo zegt Annerie: ”Het zijn hele leuke variërende lessen voor 50 plussers. Je doet wat je kunt en er wordt gelukkig ook veel gelachen. Onze lerares is een leuke meid die haar lessen goed kan uitleggen. Een andere deelnemer Louie zegt: “ Ondanks dat de juf veel pit heeft, houdt ze rekening met alle deelnemers en probeert ze iedereen te motiveren om het beste uit zichzelf te halen”. En Lies geeft aan: “Ik vind het heerlijke lessen, waar ik naar uit kijk. De lerares geeft goed les en is heel lief voor ons. Ook het tijdstip is fijn. Want er is veel in de ochtend en dit is net na de lunch. Dat betekent dat ook mensen met een hulp in de huishouding kunnen deelnemen, vooral omdat die hulp vaak ‘s morgens komt en ze dan niet weg kunnen. Het kopje koffie na afloop zorgt voor een extra stukje gezelligheid en verbondenheid. Kortom door deze manier van sporten blijf je je fit voelen en kom je in contact met andere leeftijdsgenoten”.

Iedere maandag 14.00 – 15.00 uur, o.l.v. Jacqueline Smeets.
De contributie bedraagt € 10,00 per maand. Er is een kleine eigen bijdrage voor koffie/thee.

Kom gerust eens vrijblijvend meedoen als uw interesse gewekt is of neem contact op met het CMWW, Em Smit, tel. 0629731583.Open dag Brede school Centrum

Geplaatst op: 02-08-2016


Op 4 september van 11.00 tot 14.00 uur, bent u van harte welkom op de open dag van de "nieuwe" Brede school Centrum, Prins Bernhardstraat 40.
In deze brede school hebben de basisscholen; OBS de Trampoline en BS De Opstap, het Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang; "De Springplank" en de peuterspeelzaal "Bij De Handjes" zich gevestigd.