CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Altijd op de hoogte

Vrijwilligerscentrale Onderbanken bij Aan de Bleek

Geplaatst op: 02-08-2018


In het kader van samen meerwaarde creëren heeft CMWW met Cicero gezocht naar mogelijkheden om meer samen te kunnen optrekken.
Zo is de vrijwilligerscentrale Onderbanken van CMWW sinds begin juni gehuisvest in het Zorgcentrum Aan de Bleek, A Ge water 1, in Onderbanken.
Daarnaast zijn er met succes verschillende gezamenlijke activiteiten uitgevoerd met Gezellig Onger Os van CMWW, Dagverzorging Aan de Bleek en Activiteitenbegeleiding Aan de Bleek.
We plannen ca. 6-8 bijeenkomsten per jaar in gezamenlijk overleg. Dit kan zowel bij CMWW als bij Aan de Bleek plaatsvinden, afhankelijk van de gekozen activiteit.
De evaluatie heeft uitgewezen dat dit een welkome aanvulling op het programma is. Daarnaast kunnen we goed naar elkaar doorverwijzen en bekijken welke cliënt het best past bij welke opvang.
We weten elkaar inmiddels goed te vinden. Dit zien we terug aan de korte lijntjes zowel op het gebied van de dagbesteding alsook vanuit de vrijwilligerscentrale. Er is ook een vraag gekomen om in de toekomst samen te werken met de rollatorkeuringen. Voor Samen voor Elkaar hebben we al eerder contact gelegd met Aan de Bleek. Sindsdien organiseren ze in onderlinge samenwerking jaarlijks een bbq en een ontbijt voor iedereen die het leuk vindt.

CMWW is blij met de fijne samenwerking met Cicero en zo kunnen we samen meer betekenen voor de inwoners van Onderbanken.

Jan van de Venne