CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Altijd op de hoogte

Donatie Oranje Fonds voor project next step Perron045

Bekijk de bijgevoegde PDF

Geplaatst op: 01-10-2018


CMWW krijgt een bijdrage van €65.000,- van het Oranje Fonds
voor het project Next Step Perron045.

Brunssum, 27 September 2018 – Next Step Perron045 is een van de 21 projecten van het programma Meer Kansen voor Jongeren van het Oranje Fonds. Binnen het programma Meer Kansen Voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds vrijwilligersinitiatieven gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De initiatieven ondersteunen de jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere participatie in de samenleving.

Next Step Perron045 richt zich op jongeren in Zuid Limburg in de leeftijd van 16 tot 27 jaar oud met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en wil hen uit een kwetsbare positie halen en weer terug laten keren in de maatschappij met een toekomstperspectief. Dit doen wij door te werk te gaan vanuit de grondhouding ‘werken vanuit sociale netwerk strategieën’. Jongeren te matchen aan een vrijwillige coach. De jongeren te faciliteren om in samenwerking met zijn familie en sociaal netwerk en de vrijwillige coach een plan voor de toekomst te maken. Hierbij indien nodig te ondersteunen met professionele hulpverlening en te verbinden aan het Talenthouse van het jongerenwerk. Met deze aanpak streven wij naar het voorkomen van grote maatschappelijke problemen voor de genoemde doelgroep. Next Step heeft vanaf 2012 ervaring met deze aanpak en wil deze uitbreiden naar een nieuwe (moeilijker)(diverse) doelgroep en nu ook richting werk. De methodiek is vernieuwd en met die vernieuwde methodiek gaan vrijwilligers de komende 3 jaren zo’n 90-120 jongeren van die doelgroep begeleiden. Een ander nieuw aspect is dat er ditmaal gekozen is voor een alliantiepartner: Levanto groep. De gedachte hierachter is dat het CMWW en Levanto verschillende organisaties zijn met verschillende expertise en rollen die elkaar nodig hebben om succesvol te zijn in het activeren van kwetsbare jongeren.

De €65.000,- zijn in eerste instantie bedoeld voor het eerste jaar van het programma Meer Kansen voor jongeren dat loop t/m augustus 2019.


Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.