CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Altijd op de hoogte

€ 35.000,- Donatie van Oranje Fonds voor ‘Os Hoes’

Geplaatst op: 05-02-2019


CMWW krijgt een bijdrage van €35.000,- van het Oranje Fonds voor het project Samen Anders, een project rondom Mobility Mentoring® dat vormgegeven wordt in het zojuist geopende ‘Os Hoes’.

Brunssum, 25 januari 2019 –Os Hoes is ontstaan uit het project ‘Samen Anders”. Het is een gezamenlijk initiatief van CMWW, gemeente Brunssum, Krediet Bank Limburg, ISDBOL en Betere Buren. Zij willen als steunpunt dienen voor inwoners die vragen hebben over financiële zaken. Het is een laagdrempelig ontmoetingspunt met inloopmomenten waar inwoners terecht kunnen voor informatie en advies en een kopje koffie of thee. Door inzet van professionals én vrijwilligers (i.p.v. alleen professionals) én de samenwerking tussen de betrokken partijen wil men inwoners die te maken hebben met chronische stress (door geldzorgen of schulden) ondersteunen en coachen om duurzame verandering tot stand te brengen.

Het project richt zich op inwoners van Brunssum die te maken hebben met financiële vragen, geldzorgen en/of schulden. Dit doen zij door te werk te gaan vanuit de werkwijze van Mobility Mentoring®.
Het uitgangspunt van Mobility Mentoring® is het wetenschappelijk inzicht dat chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. Dit vraagt om hulp- en dienstverlening die hier rekening mee houdt. Doordat professionals en vrijwilligers mensen benaderen vanuit gelijkwaardigheid en de aandacht te leggen op positieve waardering voor wat er wél lukt, draagt dit bij aan het doelgerichter handelen van mensen.

De €35.000,- is een bijdrage aan de kosten voor het eerste jaar van het project Samen Anders.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Noot voor de redactie: Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, Adviseur Publiciteit, via nerina.vilchez@oranjefonds.nl of 030 23 39 348.
Voor informatie over CMWW neemt u contact op met Ineke Stegink, Projectleider Samen Anders/Os Hoes, via i.stegink@cmww.nl of 088 455 25 00