CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Peuterspeelzaal
de Paddestoel

Info


Adres
In 't Ven 4
6445 EM Brunssum
Telefoon
088-4552574

Hoofdleidster
Chantal Leemput van de- Nieuwenhuysen
E-mail Peuteropvangdepaddestoel@cmww.nl

Openingstijden
maandag : 8.30 – 11.30 / 8.30 - 11.50 VVE
dinsdag : 8.30 – 11.50 VVE
woensdag : 8.30 – 11.50 VVE
donderdag : 8.30 – 11.30 / 8.30 - 11.50 VVE

VVE - LRK 561271756

De Paddestoel

 

Spelen – ontmoeten – ontwikkelen – signaleren - ondersteunen/begeleiden .

  

Peuteropvang de Paddestoel is gevestigd in de wijk Langeberg, Brunssum Zuid.

De Peuteropvang  maakt deel uit van de Brede School Langeberg

Met een capaciteit van 48 peuters behoren we tot een van de grootste locaties van Peuteropvang CMWW.

.

We beschikken in de Brede School over twee lokalen.

  • De 2-jarige peuters (de Spillebeentjes) bezoeken de opvang 6 uren per week, verdeeld over 2 dagdelen, op maandag- en donderdagochtend. 
  • Peuters  mogen vanaf ongeveer 2½ jaar naar de VVE-groep en komen dan 10 uur per week, verdeeld over 3 ochtenden. De Boskabouters komen op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend; de Puntmutsen op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend.
  • We bieden per lokaal opvang aan maximaal 16 peuters.

De Peuteropvang is een plek waar kinderen onder deskundige begeleiding veilig kunnen spelen met leeftijdgenoten. Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van het jonge kind. Wij willen de kinderen een gevoel van warmte, geborgenheid en veiligheid laten ervaren als basis voor hun ontplooiing en ontwikkeling van het zelfvertrouwen.

De peuters worden opgevangen door een team van 4 enthousiaste gekwalificeerde beroepskrachten, aangevuld met vrijwilligsters.  Per 8 peuters is er een beroepskracht aanwezig in de groep. Wanneer een pedagogisch medewerkster afwezig is, wordt zij vervangen door vertrouwde invalskrachten die werken bij het CMWW of ingezet worden via het uitzendbureau Timing. Als VVE- Peuteropvang worden wij tevens ondersteund door een VVE-coach en werken we samen met partners zoals de basisschool en JGZ.

 

In Peuteropvang de Paddestoel wordt gewerkt met het landelijk erkende Voor - en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Startblokken.

Startblokken is gebaseerd op de ontwikkelingsgerichte visie. Startblokken  ondersteunt en stimuleert de jongste kinderen zodat hun kansen op schoolsucces zullen toenemen. De accenten liggen op voorwaarden voor een optimale ontwikkeling (veiligheid en geborgenheid, zelfvertrouwen), op sociale en communicatieve competenties, op taalontwikkeling, beginnende geletterdheid en het leren van Nederlands als tweede taal.

Ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om een brede aanpak.  Startblokken is meer dan woordenschat en taal. We kijken naar wat een kind al kan en naar wat een kind leuk vindt. We  dagen de kinderen uit zich te ontwikkelen op verschillende gebieden, zoals samenspelen, redeneren, communiceren en onderzoeken.  Spel als basis en volwassenen die meedoen op het juiste moment.

 

Startblokken richt zich op het ontwerpen van betekenisvolle thema's uit de beleveniswereld van het kind. Bijvoorbeeld 'de winkel', of  'de dokter'.  Kinderen ontwikkelen zich doordat zij bepaalde kernactiviteiten uitvoeren zoals spel-, constructie-, en gespreksactiviteiten, in een uitdagende groepsruimte. 

 


Samenwerking in partnerschap met de ouders vinden wij een voorwaarde om de peuter volledig te leren kennen en de ontwikkeling gezamenlijk te volgen en te begeleiden.

Bent u geïnteresseerd in ons VVE programma, onze visie en de kwaliteit van ons aanbod,  lees dan het HKZ pedagogisch beleidsplan en locatie specifiek werkplan, het VVE beleid en onze inspectierapporten op de website CMWW.6 uur voor twee jarigen

10 uur voor drie jarigenLRK 571271756  

Wilt u onze thema’s en de activiteiten in beeld ervaren, neem dan gerust eens een kijkje op onze facebookpagina:https://www.facebook.com/depaddestoelcmwwbrunssum

 

Info


Adres
In 't Ven 4
6445 EM Brunssum
Telefoon
088-4552574

Hoofdleidster
Chantal Leemput van de- Nieuwenhuysen
E-mail Peuteropvangdepaddestoel@cmww.nl

Openingstijden
maandag : 8.30 – 11.30 / 8.30 - 11.50 VVE
dinsdag : 8.30 – 11.50 VVE
woensdag : 8.30 – 11.50 VVE
donderdag : 8.30 – 11.30 / 8.30 - 11.50 VVE

VVE - LRK 561271756