CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Voor de belangrijkste mensen van de wereld

Algemeen en inschrijven van uw Peuter

 

 “Zorg met elkaar, voor elkaar”


Het CMWW exploiteert  9 locaties voor Peuteropvang, waarvan er 6 in Brunssum gevestigd zijn en 3 in gebiedsdeel Onderbanken van gemeente Beekdaelen. Ruim 30 professionele Pedagogisch Medewerkers op minimaal PW3 niveau begeleiden samen met vrijwilligers wekelijks maximaal 360 kinderen in de voorschool. De Pedagogisch Medewerkers beschikken allen over een certificaat Voor- en Vroegschoolse Educatie, Kinder EHBO en BHV.


De peuteropvang CMWW biedt voorbereiding op de basisschool en elk kind wordt met zijn individuele talenten erkend, herkend en  begeleid in de (taal-) ontwikkeling. Wij doen dit in samenwerking met ouders en maken deel uit van het netwerk van het kind.


In de peuteropvang CMWW werken wij met een erkende methodiek  Voor - en Vroegschoolse Educatie (VVE). De 3 landelijk erkende VVE programma's (Piramide, Startblokken, Speelplezier) vallen in de categorie integrale centrumgerichte VVE programma's waarin aandacht besteed wordt aan de ontwikkelingsdomeinen taalvaardigheid, rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling. Om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te continueren en borgen, vindt er een nauwe samenwerking plaats met de ouders/verzorgers, JGZ en de basisscholen.  

   

Wilt u graag meer informatie over de peuteropvang CMWW? 

Zou u graag een keer een kijkje komen nemen of wilt u uw peuter aanmelden? 

Op onze website vindt u een overzicht van de locaties Peuteropvang CMWW Brunssum – Onderbanken.


Voor het inschrijven van uw peuter  kunt u contact opnemen met CMWW


Kunt u contact opnemen met CMWW:

Nicole Savelsberg           088-4552512

Jolanda Eijk                     088-4552508