CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Voor de belangrijkste mensen van de wereld

Algemeen

 

 

Het CMWW heeft  9 peuterspeelzalen, waarvan er 6 in Brunssum gevestigd zijn en 3 in Onderbanken. Ruim 35 professionele leidsters op minimaal PW3 niveau en ongeveer 12 ondersteunende vrijwilligers begeleiden wekelijks ruim 350 kinderen in de voorschool. De peuterspeelzaal is de ideale voorbereiding op de basisschool en elk kind wordt met zijn individuele talenten begeleid in de (taal-) ontwikkeling.

Onze peuterspeelzalen werken bijna allemaal volgens de methodiek van de Voor - en Vroegschoolse Educatie (VVE). De 3 landelijk erkende VVE programma's (Piramide, Startblokken, Speelplezier) vallen in de categorie integrale centrumgerichte VVE programma's waarin aandacht besteed wordt aan de ontwikkelingsdomeinen taalvaardigheid, rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling. Om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te continueren en borgen, vindt er een nauwe samenwerking plaats met de basisscholen in de vorm van een koppeloverleg. De peuterspeelzalen 't PieŽpelke in Merkelbeek en Jabeek zijn geen formele VVE-peuterspeelzalen, maar bieden de kinderen activiteiten en ondersteuning aan die gebaseerd zijn op de methode "Speelplezier".

 
  

Wilt u graag meer informatie over ťťn van onze peuterspeelzalen en/of de methodiek die wij hanteren?

Zou u graag een keer een kijkje komen nemen of wilt u uw peuter aanmelden?

Klikt u dan op de peuterspeelzaal van uw keuze voor de contactgegevens. U kunt ook in uw wijk kijken welke peuterspeelzalen van het CMWW in de buurt liggen. U kunt ook het contactformulier invullen.