CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Peuterspeelzaal
Pimpeloentje

Info


Adres
De Insel 23C
6442 AJ Brunssum
Telefoon
088-4552572

Hoofdleidster
Jose Spieker- Beaujean
E-mail Peuteropvangpimpeloentje@cmww.nl

Openingstijden
maandag : 8.45u. - 12.05u.
dinsdag : 8.45u. - 11.45u.
woensdag : 8.45u. - 12.05u.
donderdag : 8.45u. - 11.45u.
vrijdag : 8.45u. - 12.05u.

VVE - LRK 195765163

Pimpeloentje

 

Peuteropvang Pimpeloentje is sinds september 2004 gevestigd in het gebouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening "Bronsheim". In dit gebouw zijn verder basisschool Meander, kinderopvang de Rollebol, de BSO, een gymzaal en sportkantine met kleedlokalen aanwezig. De peuteropvang maakt momenteel gebruik van één lokaal, waarin we per dagdeel 16 peuters kunnen opvangen.


De peuteropvang maakt momenteel gebruik van één lokaal, waarin we per dagdeel 16 peuters kunnen opvangen.

  • De 2-jarigen, de knuffelbeertjes, komen op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45 tot 11.45 uur
  • De 2,5 - 4 jarigen, de teddybeertjes, komen op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 8.45 tot 12.05 uur


De peuters worden opgevangen door een team van 4 gekwalificeerde beroepskrachten.  Verder ontmoet u regelmatig vrijwilligsters en/of stagiaires. Als een leidster afwezig is, hebben we vaste, vertrouwde invalsters die werken bij het CMWW of ingezet worden via het uitzendbureau Timing.  


In peuteropvang Pimpeloentje wordt gewerkt met het landelijk erkende Voor - en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Piramide. Piramide is een educatieve methode voor alle kinderen tussen de 0 en de 7 jaar. Deze methode kan worden gebruikt vanaf de peuteropvang tot en met groep 3 van de basisschool. Piramide biedt uw kind een veilige speel- en leeromgeving. Door een combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten helpt Piramide uw zoon of dochter grip te krijgen op de wereld om hem/ haar heen. Kinderen willen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. De pedagogisch medewerker zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken. Het vrije spel staat bij Piramide centraal. Uw kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat. Waar nodig helpt de pedagogisch medewerker een handje om een keuze te maken. Ook als het spel dreigt vast te lopen, springt de pedagogisch medewerker bij, bijvoorbeeld door een tijdje mee te spelen of nieuwe ideeën aan te dragen. 


Elke leidster is mentor van een aantal peuters. Door de inzet van mentoren kunnen we uw peuter optimaal volgen in zijn of haar ontwikkeling.  De peuters krijgen  veel individuele aandacht.


We vinden de samenwerking met ouders erg belangrijk. Wij zijn gedurende maximaal twee jaar uw partner in de begeleiding van de peuter. 


6 uur voor twee jarigen

10 uur voor drie jarigen


LRK  195765163


Bent u geïnteresseerd in ons programma, de thema’s en de activiteiten, neem dan gerust eens een kijkje op onze facebookpagina:


https://www.facebook.com/Peuter-opvang-Pimpeloentje-1548985785129369/


 

Info


Adres
De Insel 23C
6442 AJ Brunssum
Telefoon
088-4552572

Hoofdleidster
Jose Spieker- Beaujean
E-mail Peuteropvangpimpeloentje@cmww.nl

Openingstijden
maandag : 8.45u. - 12.05u.
dinsdag : 8.45u. - 11.45u.
woensdag : 8.45u. - 12.05u.
donderdag : 8.45u. - 11.45u.
vrijdag : 8.45u. - 12.05u.

VVE - LRK 195765163