CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Peuterspeelzaal
't Hummelhutje

Info


Adres
Bredeschool Treebeek
Wijenweg 143B, 6446 AK Brunssum
Telefoon
088-4552571

Hoofdleidster
Antoinette Drieman
E-mail Peuteropvanghummelhutje@cmww.nl

Openingstijden
maandag : 8.45u. - 11.45u.
dinsdag : 8.45u. - 11.45u. en 12.30u. - 14.30u.
woensdag : 8.45u. - 11.45u.
donderdag : 8.45u. - 11.45u. en 12.30u. - 14.30u.

VVE - LRK 159125376

't Hummelhutje

 

Peuteropvang 't Hummelhutje is gevestigd in de Brede school Treebeek. We beschikken in deze school over twee lokalen, een speelzaal en een buitenspeelruimte. Waarin wij een capaciteit hebben voor 64 peuters. De fysiek beschikbare ruimte geeft het team de mogelijkheid om alle ontwikkelgebieden te stimuleren.


De peuters worden opgevangen door een team van 6 enthousiaste gekwalificeerde beroepskrachten, aangevuld met vrijwilligsters en/of stagiaires. 

 

De peuters van 2 jaar bezoeken de peuteropvang gedurende 6 uur per week tijdens twee ochtenden.

De 2,5 jarigen Kikkertjes en Schaapjes”, bezoeken de peuteropvang gedurende 10 uur per week. Vanaf 2,5 jaar nemen zij deel aan het VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie)

Een van de twee lokalen delen we voor-tussen- en na de openingsuren van de peuterspeelzaal en gedurende schoolvakanties  met de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Humanitas.

VVE – Vroeg en Voorschoolse educatie in ’t Hummelhutje

Peuteropvang ’t Hummelhutje werkt met de erkende VVE-methode “Speelplezier”. De “Speelpleziermethodiek” bestaat uit een aantal opeenvolgende ontwikkelings-stimulerende speel-leerroutines die dagelijks terugkeren.

Het primaire doel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Het achterliggende doel is de bevordering van de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De Speelpleziervisie is dat kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden leren door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van meespelende, inspirerende, meer wetende, sensitieve, responsieve volwassenen. 

 

Bent u geïnteresseerd in ons programma, de verschillende thema’s en activiteiten, neem dan gerust eens een kijkje op onze Facebookpagina: www.facebook.com/Peuterspeelzaalthummelhutje


 

Info


Adres
Bredeschool Treebeek
Wijenweg 143B, 6446 AK Brunssum
Telefoon
088-4552571

Hoofdleidster
Antoinette Drieman
E-mail Peuteropvanghummelhutje@cmww.nl

Openingstijden
maandag : 8.45u. - 11.45u.
dinsdag : 8.45u. - 11.45u. en 12.30u. - 14.30u.
woensdag : 8.45u. - 11.45u.
donderdag : 8.45u. - 11.45u. en 12.30u. - 14.30u.

VVE - LRK 159125376