CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Voor de belangrijkste mensen van de wereld
Kwaliteit en LRK


Schoolvakanties


Klachtenreglement


Geschillencommissie peuterspeelzalen


Zorg Advies Team


Cliëntpanel en oudercommissies PSZ


Jaarverslag Klachtencommissie en geschillencommissie PSZ


Vrijwilligerswerk


Ouderbeleid


Pedagogisch beleid CMWW


VVE Beleid / Kwaliteitsnorm NEN


Extra zorg en begeleiding


Plaatsingsprotocollen


Beleid en protocol Peuteropvang


JOGG partner keurmerk PSZ Brunssum


Plaatsingsprotocollen

 

Voor het inschrijven van uw peuter voor de locaties:

Brunssum : Pinokkio – Pimpeloentje – ‘t Hummelhutje - Bij De Handjes – Pukkio – De Paddenstoel

Beekdaelen/Onderbanken : De Kruimeldoos – ’t Pieepelke Merkelbeek – ’t Pieepelke Bingelrade

Kunt u contact opnemen met CMWW:

Nicole Savelsberg           088-4552512

Jolanda Eijk                     088-4552508

Neem contact op voor het actuele plaatsingsbeleid en protocol.

 
'Plaatsingsprotocol Brunssum'
'Plaatsingsprotocol Beekdaelen/Onderbanken'
'Aanmeldingsformulier Brunssum'
'Aanmeldingsformulier Beekdaelen/Onderbanken'