CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Voor de belangrijkste mensen van de wereld
Kwaliteit en LRK


Schoolvakanties


Klachtenreglement


Geschillencommissie peuterspeelzalen


Zorg Advies Team


Cliëntpanel en oudercommissies PSZ


Jaarverslag Klachtencommissie en geschillencommissie PSZ


Vrijwilligerswerk


Ouderbeleid


Pedagogisch beleid CMWW


VVE Beleid / Kwaliteitsnorm NEN


Extra zorg en begeleiding


Plaatsingsprotocollen


Beleid en protocol Peuteropvang


JOGG partner keurmerk PSZ Brunssum


Jaarverslag Klachtencommissie en geschillencommissie PSZ

 

U kunt de jaarverslagen van de interne, externe Klachtencommissie en de Certificaten geschillencommissie lezen door op onderstaande links te klikken:

 
'Jaarverslag Klachten, incidenten en vertrouwenspersoon 2018'
'Certificaten geschillencommissie PO Brunssum 2018'
'Certificaten geschillencommissie PO Onderbanken 2018'
'Bevestigingsbrief geschillencommissie geen klachten CMWW 2018'