CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Voor de belangrijkste mensen van de wereld
Kwaliteit en LRK


Schoolvakanties


Klachtenreglement


Geschillencommissie peuterspeelzalen


Zorg Advies Team


Cliëntpanel en oudercommissies PSZ


Jaarverslag Klachtencommissie en geschillencommissie PSZ


Vrijwilligerswerk


Ouderbeleid


Pedagogisch beleid CMWW


VVE Beleid / Kwaliteitsnorm NEN


Extra zorg en begeleiding


Plaatsingsprotocollen


Beleid en protocol Peuteropvang


JOGG partner keurmerk PSZ Brunssum


Pedagogisch beleid CMWW

 

In onderstaande link vindt u het pedagogische beleidsplan van de afdeling peuteropvang  CMWW Brunssum-Onderbanken.


In de peuterspeelzalen bieden we speel- en leer- en ontwikkelmogelijkheden voor  kinderen van 2- en 3 jaar.

Het pedagogisch beleidsplan is tot stand gekomen door middel van overleg tussen de facilitair teamcoach afdeling peuterspeelzaalwerk met  (hoofd)leidsters en gebaseerd op Wet en Regelgeving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Elke Pedagogisch medewerker heeft kennis van het Pedagogisch Beleid en handelt hiernaar.

 
'Pedagogisch beleid Peuteropvang CMWW 2019.2'