CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Voor de belangrijkste mensen van de wereld
Kwaliteit en LRK


Schoolvakanties


Klachtenreglement


Geschillencommissie peuterspeelzalen


Zorg Advies Team


Cliëntpanel en oudercommissies PSZ


Jaarverslag Klachtencommissie en geschillencommissie PSZ


Vrijwilligerswerk


Ouderbeleid


Pedagogisch beleid CMWW


VVE Beleid / Kwaliteitsnorm NEN


Extra zorg en begeleiding


Plaatsingsprotocollen


Beleid en protocol Peuteropvang


JOGG partner keurmerk PSZ Brunssum


Kwaliteit en LRK

 

Het peuterspeelzaalwerk van het CMWW biedt een verantwoorde opvang aan die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van peuters in een veilige en gezonde omgeving. Hiermee voldoet ons peuterspeelzaalwerk aan de kwaliteitseisen die door de GGD gesteld worden.

 

De pedagogische begeleiding van de peuters wordt verzorgd door gekwalificeerde peuterleidsters met minimaal opleidingsniveau PW-3 (of equivalent, conform CAO W&MD) die aan alle gestelde eisen voldoen om het spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen van en bij peuters mogelijk te maken. 

Het beleid van het CMWW is verder gericht op deskundigheidsbevordering en daarmee op het monitoren en versterken van competenties van leidsters en hoofdleidsters.

 

Vrijwilligers die in onze peuterspeelzalen werkzaam zijn, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zij worden uitgebreid gescreend en dienen een VOG (verklaring omtrent gedrag) te overhandigen.

2018 Info Registratie LRK Peuteropvang CMWW Brunssum

 1. Peuteropvang Pinokkio

peuteropvangpinokkio@cmww.nl

6 uur voor twee jarigen

10 uur voor drie jarigen

VVE 

Tijden:

Ma/di/woe- en donderdagochtend van 8.30 uur tot 11.30 uur

Di- en donderdagmiddag van 12.30 uur tot 14.30 uur


2. Peuteropvang Pimpeloentje

peuteropvangpimpeloentje@cmww.nl

6 uur voor twee jarigen

10 uur voor drie jarigen

VVE

Tijden:

Ma-woe- en vrijdagochtend van 8.45 uur tot 12.05 uur

Di- en donderdagochtend 8.45 uur tot 11.45 uur


3. Peuteropvang Bij De Handjes

peuteropvangbijdehandjes@cmww.nl

6 uur voor twee jarigen

10 uur voor 3 jarigen

VVE

Tijden:

Ma-di-woe- en donderdagochtend van 8.45 uur tot 11.45 uur

Di- en donderdagmiddag van 12.45 uur tot 14.45 uur


4. Peuteropvang De Paddestoel

peuteropvangdepaddestoel@cmww.nl

6 uur voor twee jarigen

10 uur voor drie jarigen

VVE

Tijden:

Ma-di-woe-en donderdagochtend van 8.30 uur tot 11.30 uur

Di- en donderdagmiddag van 12.45 uur tot 14.45 uur


5. Peuteropvang Pukkio

peuteropvangpukkio@cmww.nl

6 uur voor twee jarigen 

10 uur voor driejarigen

VVE

Tijden:

Ma-di-woe- en donderdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur

Ma- en donderdagmiddag van 12.30 uur tot 14.30 uur ( let op ! deze locatie is op maandagmiddag geopend)


6. Peuteropvang ’t Hummelhutje

peuteropvanghummelhutje@cmww.nl

6 uur voor twee jarigen

10 uur voor drie jarigen

VVE

Tijden:

Ma-di-woe- en donderdagochtend 8.45 uur tot 11.45 uur

Di- en donderdagmiddag van 12.30 uur tot 14.30 uur

2018 Info registratie LRK Peuteropvang CMWW Onderbanken


1. Peuteropvang De Kruimeldoos

peuteropvangdekruimeldoos@cmww.nl

6 uur voor twee jarigen

10 uur voor drie jarigen

VVE

Tijden:

Ma-di-do – en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 11.30 uur

Woensdagochtend van 8.30 uur tot 11.50 uur

Ma-di-woe-do en vrijdagmiddag van 12.00 uur tot 15.20 uur


2. Peuteropvang ’t Pieepelke Merkelbeek

peuteropvangmerkelbeek@cmww.nl

6 uur voor twee jarigen

10 uur voor drie jarigen

VVE

Tijden:

Ma-di- en donderdagochtend van 8.30 uur tot 11.50 uur

Woe- en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 11.30 uur


3. Peuteropvang ’t Pieepelke Jabeek

peuteropvangjabeek@cmww.nl

6 uur voor twee jarigen

10 uur voor drie jarigen

VVE

Tijden:

Ma-woe- en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 11.50 uur

Di- en donderdagochtend van 8.30 uur tot 11.30 uur
 


VVE