CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Samen kijken wat kan

Maatschappelijk Werk


Algemeen maatschappelijk werk streeft ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociaal netwerk en omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen. Wij vinden het van groot belang dat mensen tot hun recht komen in de samenleving, als mens en als burger.
 
Iedereen verdient het om gezien te worden als uniek individu.
 
De medewerkers van het CMWW zijn geschoold in Welzijn Nieuwe Stijl. Het Sonestra traject (sociale netwerk strategieën) heeft onze professionals geleerd om mensen bewust te maken van hun eigen kracht en mogelijkheden. Door aan te sluiten bij ieders sociale kapitaal en mensen samen met familie en netwerk te faciliteren en ondersteunen, kunnen mensen zelf besluiten nemen, plannen maken en de voortgang en uitvoering hiervan bewaken. Kortom, het optimaal benutten van de eigen kracht van burgers.
 
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
U kunt bij ons terecht tijdens het (inloop)spreekuur in uw wijk of een afspraak maken via het wijksteunpunt.

U kunt ook het contactformulier invullen.