CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Iedereen is uniek
inzet van eigen kracht

GGZ inloop


Sinds 1 december 2014 verzorgt het CMWW de GGZ inloop in het Barbarahoes in Treebeek (wijksteunpunt West). De inloop is 4 dagen per week geopend (maandag - dinsdag - donderdag - en vrijdag) van 9.30 uur tot 15.30 uur. Tijdens de openingsuren van de inloopfunctie is er altijd minimaal 1 professionele begeleider aanwezig die ondersteund wordt door vrijwilligers.  

De inloopfunctie is geen doel op zich, maar een middel om bezoekers te activeren. Met de inloop beogen wij sociaal isolement bij bezoekers (GGZ-doelgroep) te voorkomen en het maatschappelijk verkeer te bevorderen. Tijdens de inloop staat ontmoeting centraal, daarnaast kunnen bezoekers desgewenst deelnemen aan de activiteiten die dagelijks in het Barbarahoes georganiseerd worden.

 

De GGZ- doelgroep betreft mensen die veelal bekend zijn met (langdurige) psychische, psychiatrische of psychosociale problematiek. Een aantal van hun heeft moeite met het structureren van de dagelijkse bezigheden, bevinden zich in een sociaal isolement en hebben een laag zelfvertrouwen. Een groot deel van de bezoekers maakt naast de inloop ook gebruik van andere voorzieningen zoals de dagbesteding, ambulante begeleiding, begeleid zelfstandig wonen of beschermd wonen, behandeling, re-integratie, sociale werkplaats of vrijwilligerswerk.

 

Wilt u meer informatie over de GGZ inloop van het CMWW? Neemt u dan contact op met het buurtwelzijnsteam van wijksteunpunt West via 088-4552531.

U kunt ook het contactformulier invullen.