CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Van mens tot mens

Cliëntondersteuning


Cliëntondersteuning is het onafhankelijk ondersteunen van inwoners van gemeente Brunssum en gemeente Onderbanken die in aanraking komen met het sociaal domein (WMO, jeugdwet, participatiewet) en hier vragen bij hebben of ondersteuning behoeven. De ondersteuning kan variëren van het geven van informatie en advies, ondersteuning bij “keukentafelgesprekken”, ondersteuning bij het realiseren van geïndiceerde zorg, ondersteuning bij een bezwaarschrift en het bieden van psychosociale ondersteuning. 


Voor uitgebreidere informatie over cliëntondersteuning in Onderbanken verwijzen we u naar het kopje "mijn wijk" op deze website en dan verder naar Onderbanken of naar de volgende link van gemeente Onderbanken zelf; 

http://www.onderbanken.nl/hulpwijzer-sociaal-domein-gemeente-onderbanken 


In het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kunnen inwoners terecht bij cliëntondersteuning van CMWW tot aan het indicatiebesluit van het CIZ.

  

Onze cliëntondersteuning is gericht op het vergroten van de eigen kracht van de cliënt en versterking van het netwerk. Wij zien kansen, mogelijkheden en uitdagingen voor elke cliënt en diens omgeving. Cliëntondersteuning is van individuele aard, maar er is ook ruimte om groepen op te zetten zoals bijv. een lotgenoten contactgroep. Wij doen dit graag samen met ervaringsdeskundigen, zoals de cliënten zelf, maar ook ouders, broers en zussen, vrienden en kennissen zijn van harte welkom met suggesties en ideeën.

 

De professionals van het CMWW werken nauw samen met verschillende partners, zoals de WMO maatwerkers, het UWV en andere zorgaanbieders zoals Radar, Stevig (GGZ), de Gastenhof, Levanto groep en zowel het reguliere als speciale onderwijs (bijv. PPL).  

 

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u een keer met één van onze medewerkers praten?

Neemt u dan contact op met het hoofdkantoor (088-4552500) en vraag naar Em Smit of Maurice Heijlands.

U kunt ook terecht bij het (inloop)spreekuur of het contactformulier invullen.