CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Eigen kracht
Sociaal werk in eigen wijk

Welzijnswerk


Welzijn wordt vertaald in een "toestand van materieel, geestelijk en lichamelijk welbevinden". Ieder mens wil welzijn ervaren, immers, wie wil niet een gezond en gelukkig leven leiden?

Het welzijnswerk van het CMWW is gericht op het bevorderen van het welzijn van de burgers van Brunssum en Onderbanken, waarbij de focus ligt op het versterken van de eigen kracht en het verbinden van burgers en buurten.

Welzijnswerk is breed georiënteerd. Er zijn activiteiten en trainingen in de wijk voor alle leeftijden, waarin maatschappelijke participatie geïntegreerd is. Activiteiten waarbij sociale ontmoeting, het creëren van kansen, het delen van kennis, zelfstandigheid en zelfredzaamheid centraal staan. De activiteiten variëren o.a. van culturele activiteiten tot sport en spel, gezellig samen zijn, muziek, groepsuitjes en de mogelijkheid om gezellig samen te eten. Trainingen voor de jeugd geven kinderen de kans om hun zelfvertrouwen op te bouwen en steviger in hun schoenen te staan. Voor jongeren liggen er mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen onder begeleiding van een zelfgekozen mentor.

Welzijnswerk omvat ook wijkprojecten - en netwerken. Samenwerking en afstemming tussen de verschillende instanties is van groot belang om problemen in de wijk integraal aan te pakken. Het opbouwwerk initieert en coördineert deze netwerken. Preventie speelt hier echter ook een belangrijke rol, voorkomen is immers beter dan genezen.

Burgerinitiatieven zijn van harte welkom, het CMWW hoort graag vanuit de wijk welke zaken er spelen en bekijkt samen met u de mogelijkheden om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.  

 

Klik op uw wijk om te kijken welke activiteiten, trainingen, netwerken en projecten georganiseerd (gaan) worden. Wilt u graag een keer met één van onze medewerkers praten?

Loop dan gerust een keer binnen tijdens het spreekuur in uw wijk of maak een afspraak via het wijksteunpunt.

U kunt ook het contactformulier invullen.