CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Inzet van eigen kracht
Os Hoes Mobility Mentoring


Post - en regelzaken


Budgetbeheer


Schuldsanering


Trainingen & cursussen


Samenwerkingspartners


Samenwerkingspartners

 

Het CMWW werkt in het traject voor integrale schuldhulpverlening samen met verschillende partners. Hierbij heeft een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden van preventie onze gezamenlijke aandacht en wordt gekeken naar de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden.

 

Onze samenwerkingspartners:

 

Kredietbank Limburg

Postbus 1183

6160 BD Geleen 

045-5605705

Elke woensdag is een medewerker (Serge Wetzler) van de Kredietbank Limburg aanwezig op het hoofdkantoor van het CMWW.

U kunt hem bereiken of een afspraak maken via telefoonnummer 088-4552500

 

ISD BOL / Gemeente Brunssum

Lindeplein 1

6440 AG Brunssum

045-5278555

Elke woensdag is een medewerker (Sanne Notermans) van de ISD BOL aanwezig op het hoofdkantoor van het CMWW.

U kunt haar bereiken of een afspraak maken via telefoonnummer 088-4552500

 

Het CMWW werkt daarnaast samen met vrijwilligersorganisaties:

 

Stichting Voedselbank Limburg-Zuid

Marconistraat 11

6372 PN Landgraaf

info@voedselbanklimburg-zuid.nl / telefoonnummer 045-5331933

 

Consuminderhuis Brunssum

Geven - Nemen - Delen

Rimburgerweg 7B

6443 VD Brunssum

consuminderhuisgnd@outlook.nl / telefoonnummer 06-15547648